جمعه 14 بهمن 1384

تظاهرکنندگان در اتاوا به دفاع از کارگران ایران: "شرمتان باد سرکوب زحمتکشان!"، شهروند

شهروند ــ خسرو شميراني: ديروز پنجشنبه دوم فوريه 2006 ده ها تن از ايرانيان و غير ايرانيان در اعتراض به سرکوب کارگران شرکت واحد دست به تجمع زدند. اين تجمع که توسط فعالان سياسي، کارگري و حقوق بشري ايراني ساکن کانادا سازمان داده شده بود از سوي کنگره کار کانادا به نمايندگي از سه و نيم ميليون کارگر حمايت ميشد.
در پي سرکوب خشن اعتصاب صلح آميز کارگران شرکت واحد اتوبوس راني و اتوبوس برقي تهران و حومه شنبه گذشته 28 ژانويه 2006، نداي اعتراض از سراسر جهان برخاسته است. بسياري از اتحاديه هاي کارگري جهاني و ملي در کشورهاي جهان به اشکال مختلف از جمله ارسال نامه به رهبران ايران و انتشار بيانيه، عمل حکومت ايران در سرکوب افسار گسيخته کارگران و خانواده هاي آنها را محکوم کرده و از خواسته هاي کارگران شرکت واحد بويژه حق تشکل، حق تجمع و حق اعتصاب حمايت کرده اند.
در عين حال سانسور شديد خبري در جمهوري اسلامي سبب شده است تا ايرانيان خارج کشور نقش تقويت کننده صداهاي درون را به عهده گرفته تا براي ارگانها و رسانه هاي بين المللي قابل شنيدن باشد.
مهدي کوهستاني نژاد رئيس بخش آسيا و خاورميانه "کنگره کار کانادا" و يکي از فعالان تجمع مذکور در مقابل سفارت ايران در اتاوا دقايقي پس از پايان تجمع به شهروند گفت:"ما معتقديم تشکل و تجمع حق کارگران است و واکنش حکومت ايران نسبت به حرکت مسالمت آميز کارگران را تقبيح ميکنيم."
او همچنين افزود:"بايد توجه داشته باشيم که ما نمايندگي کارگران ايران را به عهده نداريم بلکه به عنوان فعالان کارگري خود را در دفاع از هر حرکت کارگري از جمله در ايران موظف و مسئول ميدانيم."
کوهستاني نژاد گفت:"اتحاديه هاي جهاني در حال تشريک مساعي هستند تا يک روز را در سطح جهان به عنوان روز دفاع از کارگران در ايران اعلام کنند و من اميدوار هستم که تاريخ آن به زودي اعلام شود."
تجمع روز پنجشنبه دقايقي پس از 12 ظهر در مقابل سفارت آغاز شد. نياز سليمي فعال اجتماعي ساکن تورنتو از طرف کميته برگزار کننده به حاضران خوش آمد گفت و از آنها تشکر کرد و پس از توضيح دلائلي که اين تجمع را ضروري ساخته بود، جايگاه را به خانم باربارا بايرز نايب رئيس کنگره کار کانادا سپرد.
نياز سليمي در اتاوا به شهروند گفت:"خانم بايرز در سخنان خود به رفتار خشونت آميز مسئولان ايران نسبت به کارگران اعتراض کرد."
باربارا بايرز که به نمايندگي از طرف سه و نيم ميليون کارگر کانادايي CLC و همچنين به عنوان عضو هيئت مديره سازمان جهاني کار (ILO) در محل تجمع حضور يافته بود ضمن اعلام تأثر از سرکوب بي رحمانه کارگران شرکت واحد گفت:"ما نيز مانند همه فعالان اتحاديه اي در سراسر جهان از اينکه دولت ايران به يک موضوع کارگري اين گونه با خشونت پاسخ مي دهد، بسيار نگرانيم. به علاوه، ما سرکوب خواسته هاي به حق کارگران را به طور کل، غير قابل قبول مي دانيم و محکوم مي کنيم. حق پيوستن به اتحاديه و حق اعتصاب از اصول پايه اي حقوق بشر است."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سپس شان مک کني رئيس شوراي کارگران اتاوا در جايگاه سخنران قرار گرفت و واکنش دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعتراضات کارگري را غير قابل پذيرش خواند.
نياز سليمي در پايان با اشاره به نقش سعيد مرتضوي در دستگيري هاي انجام شده گفت سعيد مرتضوي همان فردي است که در پرونده قتل زهرا کاظمي، روزنامه نگار ــ عکاس به قتل رسيده در ايران نقش داشته است.
سليمي به شهروند گفت: "در آغاز و پايان برنامه شعارهايي در جهت حمايت از کارگران شرکت واحد و درخواست آزادي آنها مطرح شد. تجمع کنندگان رو به سفارت جمهوري اسلامي فرياد ميزدند: "شرمتان باد سرکوب زحمتکشان."
اين تجمع دقايقي قبل از ساعت يک پس از ظهر با خواندن قطعنامه "کميته دفاع از کارگران در ايران" به آرامي پايان يافت.

شهروند - شماره ۱۰۵۵ -۳ فوريه ۲۰۰۶ - جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۸۴

Copyright: gooya.com 2016