جمعه 14 بهمن 1384

بيانيه نهضت آزادي ايران در مورد مسائل كارگران شركت واحد اتوبوسراني، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

نهضت آزادي ايران با صدور بيانيه‌‏اي نسبت به آنچه آن را افزايش فشارهاي وارده بر سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني ناميده، اعتراض كرد.

به گزارش "ايلنا"، نهضت‌ آزادي ايران در بيانيه خود با يادآوري شرايط حساس كنوني كشور، كه به ويژه در هفته‌ گذشته حتي مورد تاكيد سران نظام در ديدارهاي مختلف نيز بود، نسبت به انگيزه‌هاي احضار و بازداشت اعضاي سنديكاي شركت واحد با ديده ترديد نگريسته و آن را به دور از خردورزي ارزيابي ‌كرده است.
در اين بيانيه با اشاره به اينكه حق كاركنان شركت واحد در برخورداري از حقوق قانوني مطابق اصل 26 قانون اساسي و مقاوله‌‏نامه‌‏هاي بين‌المللي مورد تاييد ايران، براي تشكيل و فعاليت قانوني انجمن‌هاي صنفي و سنديكاي كارگري به رسميت شناخته نمي‌‏شود،‌‏ آمده است: رسيگي به مطالبات برحق معيشتي اين طبقه محروم براي دولتي كه با شعار عدالت‌‏گستري و مهرورزي پا به ميدان گذارده است، بسيار لازم‌ است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت آزادي ايران از رانندگان شركت واحد نيز ‌خواسته است كه به رغم ناملايمات پيش‌آمده، با خويشتنداري، آرامش و پايداري، خواسته‌هاي قانونيشان را از مجاري قانوني پيگيري كنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه نهضت آزادي ايران در مورد مسائل كارگران شركت واحد اتوبوسراني، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016