شنبه 15 بهمن 1384

دعوت جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار از کارکنان اتوبوسرانی سبزوار برای اتحاد و دفاع از حقانیت خویش

جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه تربیت معلم سبزوار صبح روز شنبه (15 بهمن 1384) با حضور در محل پایانه اتوبوسرانی سبزوار همراه با اهدا یک شاخه گل از اتوبوسرانان سبزوار دعوت نمودند تا در مقابل فشار روز افزون کارفرمایان و مسئولان اتحاد پیشه سازند.
در این حرکت خود جوش دانشجویی، دانشجویان طی نامه که به رانندگان اتوبوسرانی داده شد، از آنان خواستند که همانند همکاران خود در تهران نسبت به ایجاد تشکلهای کارگری و اتحاد در مقابل کارفرمایان اقدام نمایند. در این نامه که به امضای "جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار" رسیده بود، خطاب به کارکنان اتوبوسرانی آمده است

"کارکنان زحمتک! ش شرکت واحد اتوبوسرانی سبزوار و حومه
اطلاع دارید که همکارانتان در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تاسیس اولین سندیکا (تشکل) کارگری بعد از انقلاب مبادرت نموده اند. سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تشکلی کارگری و مستقل می باشد که از بین کارکنان و کارگران شرکت واحد تهران شکل گرفته است و پیگیر حقوق و مطالبات به حق کارکنان و آموزش قوانین کار می باشد.
نظام سرمایه داری کشور تنها به پایمال کردن حقوق کارگران می اندیشد. فاصله طبقاتی بین کارگران و کارفرمایان نشان می دهد که مسئولان و کارفرمایان هر روز فربه تر و ثروتمند تر و کارگران و زحمتکشان هر روز فقیر تر و گرسنه تر می شوند!
امروز دولت به عنوان بزرگترین کارفرما به هیچ یک از خواسته های به حق شما پاسخگو نمی باشد. آنان حتی از آموزش قوانین کار به شما نیز خوددار! 40; می نمایند.مسولان پایبند به شعار "کار بیشتر، مزد کمتر" هر روز حقوق حقه کارگران و کارمندان را پایمال می نمایند. نمونه ای از این تضییع حقوق را بر می شماریم:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1- نداشتن کمک راننده با توجه به سختی کار روزانه
2- عدم آموزش قوانین کار، قانون اساسی و قرارداد های بین المللی کار (ایران عضو سازمان بین المللی کار می باشد و کشور ما ملزم به رعایت قوانین و معیارهای این سازمان می باشد)
3- فرسوده بودن بیش از حد اتوبوسهای شرکت واحد
4- عدم استخدام رسمی بسیاری از کارکنان شرکت واحد
نظام سلطه در ایران تنها به منافع خود می اندیشد و طبقات کارگر در این بین تنها ابزار رسیدن به امیال جاه طلبانه سلطه گران و مسئولان هستند.
همه ما به یاد داریم نصیحت آن پیر رند را که به فرزندان خود آموخت که یک نی تنها را م! ی توان با دو دست شکست اما یک دسته نی شکستنی نیست. شما کارکنان زحمتکش اتوبوسرانی سبزوار و حومه نیز همانند همکاران خودتان در تهران می توانید با اتحاد و همدلی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایید. شما زمانی به موفقيت خواهید رسيد که در این راه اتحاد و یک دلی را پیشه سازید. در این راه می توانید از شیوه هایی هم چون روشن گذاردن چراغهای اتوبوسها، عدم دریافت بلیط و. .. بهره جویید.
مظلوم کم از ظالم ندارد. دین ما بر حق طلبی تکیه دارد. حضرت محمد (ص) می فرماید کیفر هیچ گناهی همچون ظلم زودرس نیست. آیا تا به حال شده است تمام حقوق خود در تمام دوران خدمت را جمع بزنید و آن را با قیمت مسکن در سبزوار مقایسه نمایید؟ مرگ آنی از مرگ تدریجی بهتر است. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. همین کارگران و زحمتکشان بودند که انقلاب را به پیروزی رساندند حال این کارگران هستند که از حقوقشان محرومند!

جمعي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار

Copyright: gooya.com 2016