شنبه 15 بهمن 1384

فراخوان مشترك به ميتينگ همبستگي با كارگران ايران در برلين، ۷ فوريه

فراخوان مشترك به ميتينگ همبستگي با كارگران ايران

ايرانيان آزاده :

- براي همبستگي با كارگران در بند شركت واحد اتوبوس راني تهران،
- براي همبستگي با خواست هاي بحق سنديكاي كارگران اين شركت،
- براي اعتراض به بازداشت يك ماهه منصور اسانلو،رئيس هيئت مديره سنديكا،
- براي اعتراض به دستگيري ‌‌چند صد كارگرشركت واحد،
- براي اعتراض به سركوب كارگران وخانواده هاي آنان،
- براي آزادي فوري كارگران شركت واحد،
- براي اعاده حق ايجاد سنديكاي آزاد كارگران ايران،
- براي محكوميت سركوب گسترده كارگران شركت واحد توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران،
- براي كسب پشتيباني افكار عمومي آلمان از مطالبات عادلانه كارگران شركت واحد،
- براي جلب حمايت سنديكاها،احزاب ،سازمانهاي مترقي وارگانهاي كارگري ازمبارزات كارگري ايران، در این میتنگ شرکت کنید.

زمان: سه شنبه 7 فوريه 2006 – ساعت 13.30

مكان: مقابل دفتر مرکزی
Henriette-Herz-Platz 2 ,10178 Berlin - DGB
نزدیک
S _ Bahn: Hackescher Markt

برگزار كننده گان:

كانون پناهندگان سياسي ايران - برلن
vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de

كميته دفاع از زندانيان سياسي ايران - برلن
kupg_iran@yahoo.de

گروه همبستگي با جنبش كارگري - برلن
solidarity_vahed@yahoo.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان مشترك به ميتينگ همبستگي با كارگران ايران در برلين، ۷ فوريه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016