یکشنبه 16 بهمن 1384

متكي: ديپلماسي هسته‌اي ايران برگرفته از اراده ملي است، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

منوچهرمتكي وزير امور خارجه تصريح كرد كه ديپلماسي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از ديدگاه اجماعي ملي و برخاسته از اراده ملت ايران است.

وي كه روز يكشنبه پس از ديدار و مذاكره دو ساعته با وزيرامور خارجه كوبا در گفت وگوي مطبوعاتي مشترك سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: ديپلماسي ايران برخاسته‌از ديدگاه همه جريان‌هاي مختلف درايران و همچنين نظر غالب و قطعي نمايندگان مجلس و رويكرد جدي دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و ما آن را درست مي‌دانيم و همين سياست را ادامه خواهيم داد.

متكي افزود: اتخاذ اين سياست به معناي قهر و يا عدم همكاري بين‌المللي نيست، بلكه ما راهمان را در چارچوب قواعد بين‌المللي و ان.پي.تي براي استيفاي حقوق قطعي و تعريف شده خود در ماده ‪ ۴‬ان.پي.تي دنبال كرده و به آن افتخار مي‌كنيم.

وزير امور خارجه اين مطلب را در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت را به علت ضعف دستگاه ديپلماسي ايران مي‌دانند، عنوان كرد و گفت: در تعامل نهايي با كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي ديگر ما در مقابل دو گزينه كاملا روشن قرار داشتيم.

گزينه اول تسليم شدن و صرف نظر كردن از حق ملت ايران بود و گزينه دوم مقاومت و ايستادگي براي استيفاي حق خودمان بود.

متكي افزود: راهبرد مذاكراتي جمهوري اسلامي ايران در طول سه سال گذشته چه در دولت سيد محمد خاتمي و چه دولت كنوني، استيفاي حق ملت ايران بود و اين وجه مشترك تلاش ديپلماتيك كشورمان بود.

وي افزود: يك تصوير مشترك ديگري در نقطه مقابل وجود داشت و آن تاثير پذيري اروپا از آمريكا در عدم به رسميت شناختن اين حق ما درعمل و جلوگيري از تحقق آن به هر نحو ممكن بود.

وزير امور خارجه تاكيدكرد: ما راه دوم را انتخاب كرديم وبراين انتخاب خود افتخار مي‌كنيم،زيرا در كنار ملتمان و با تحليل منطقي و درك درست شرايط راه ماندگاري و راه استيفاي حقمان را در مقاومت ديده‌ايم و مقاومت امروز مرواريد صدفي است كه در مناطق مختلف جهان مي‌تواند به استيفاي حقوق ملت‌ها منجر شود.

"منوچهر متكي" وزير امور خارجه در ادامه نشست مشترك مطبوعاتي با همتاي كوبايي‌اش تصريح كرد كه "ايران نگاه منفي و احساسي نسبت به چگونگي راي كشورها در جلسه اخير شوراي حكام ندارد."
متكي در پاسخ به اين پرسش كه واكنش ايران به راي چين و روسيه در شوراي حكام چيست ؟ اظهار داشت: ما فقط اراده سياسي آمريكا را در اين نشست مبتني بر خصومت مي‌دانيم و به كشورهاي ديگر، چنين نگاهي نداريم.

وي افزود: پاسخ ما به زياده‌طلبيهاي آمريكا، تاكيد بر حق ايران براي برخورداري از فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي است و اين راه را دنبال مي‌كنيم.

وزير خارجه با بيان اينكه ايران هميشه آماده روشنگري براي افكار عمومي است، تاكيد كرد: مناسبات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر، مثل هميشه بر اساس منافع ملي تنظيم مي‌شود.

متكي در عين حال از كشورهايي كه در شوراي حكام مواضع ايران را درك كرده و صادقانه و مستقلانه از اين موضع دفاع كردند، قدرداني كرد و گفت كه "دست آنها را با صميميت مي‌فشاريم."
وي خاطرنشان كرد كه اقدام مثبت اين كشورها، برگ مثبت ديگري در كارنامه روابط دوستانه بين دو كشور خواهد بود.


** آمريكا شكست خورد
متكي در پاسخ به سووال ديگري در خصوص عدم اجماع در شوراي حكام گفت:
آمريكا در اين جلسه براي اينكه القا كند كه جامعه بين‌المللي نسبت به فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران نگران است به دنبال اجماع بود اما در اين تلاش شكست خورد و به هدفش نرسيد.

وي توازن شوراي حكام را نامناسب خواند و گفت: اگر تركيب يكدست آمريكا و اروپا را كنار بگذاريم، آراي بقيه اعضا به صورت ‪ ۵۰ - ۵۰‬بود.

وزير امور خارجه تصميم شوراي حكام مبني بر گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت را سياسي خواند ولي در عين حال گفت كه از نظر ايران هيچ چيز عوض نشده است.

وي توضيح داد: مواضع ايران شفاف است ولي اين قطعنامه شوراي حكام امكان همكاري داوطلبانه ايران با آژانس را گرفت.


** از پيشنهادهاي جديد استقبال مي‌كنيم
متكي در خصوص امكان بررسي طرح روسيه در شرايط جديد گفت: ايران همواره آماده است كه پيشنهادهاي مختلف را بر اساس مواضع اصولي خود و در راستاي تامين منافع ملت ايران و حق دسترسي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي، بررسي كند.

وزير خارجه در خصوص تعليق همكاريهاي داوطلبانه نيز گفت: همانگونه كه قبلا اعلام كرديم، دولت موظف به اجراي مصوبه مجلس در اين زمينه است و بر همين اساس رييس جمهوري به سازمان انرژي اتمي دستور داده است كه اين مصوبه را اجرا كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متكي افزود: ما بر اساس مصوبه مجلس، كليه همكاريهاي داوطلبانه‌اي را كه در سه سال گذشته با آژانس داشتيم، متوقف كرديم.

وي خاطرنشان كرد كه ايران نسبت به پروتكل الحاقي و ديگر حوزه‌هاي همكاري داوطلبانه، هيچ تعهدي ندارد.

متكي تاكيد كرد كه ايران در چارچوب پادمان و "ان.پي.تي" به فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي خود ادامه مي‌دهد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متكي: ديپلماسي هسته‌اي ايران برگرفته از اراده ملي است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016