دوشنبه 24 بهمن 1384

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اعضاء محترم هیئت علمی و همکاران گرامی

با توجه به اصول مدیریت علمی یکی از راههای افزایش کارایی و ایجاد نشاط در محیط کار مشارکت آحاد کارکنان در اداره امور سازمان است. با تحول در مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز تغییراتی در حال انجام بوده و هست. انجمن اسلامی مدرسین در بیانیه قبلی پیش بینی نمود که این تغییرات با روشهای غیر متعارف در سطح دانشگاه انجام خواهد شد.
اخیراٌ ریاست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز بر خلاف وعده های اولیه "از جمله در جلسه معارفه معاونین خود"، مبنی بر عدم اقدامات افراطی با شیوه ای دور از شان دانشگاهیان بخصوص در ابلاغ و صدور احکام، بصورت ناگهانی و یکجا اقدام به تغییر تعدادی از روسای محترم و انتخابی دانشکده ها و نیز اعضاء بعضی از نهادهای علمی اجرایی از جمله کمیته های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه نمودند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی بی تفاوتی نسبت به اینگونه رفتارهای افراطی که قطعاٌ به سود دانشگاه نخواهد بود را جایز نمی داند و لذا لازم می داند نکات ذیل را به عرض همکاران محترم برساند:
1- انتخابی بودن روسای دانشکده ها یکی از دستاوردهای مثبت سالیان اخیر در مدیریت دانشگاهها است و بدون شک اقدامی مثبت بوده و تاثیر بسزایی در ایجادوحدت، همدلی و در نتیجه افزایش مشارکت و کارایی همکاران، مسئولین و نهادها در سطح دانشکده ها و دانشگاه داشته است. جای بسی تاسف است که ریاست دانشگاه که قاعدتاٌ باید نسبت به ادامه و تقویت این شیوه بکوشد، با کنار گذاشتن و نادیده گرفتن آیین نامه وزارتی انتخاب رئیس و مدیران دانشگاه به شماره 6949/11 مورخ 1/6/1382 و برقراری مجدد روش گذشته که احتمالاٌ از اهداف خاص سیاسی، بدبینی و نگرانی از مجموعه موجود هیئت علمی و عدم انتخاب احتمالی افراد خاص و با گرایش مورد نظر ایشان نشات می گیرد، بار دیگر فضای مبهم، ناسالم و تفرقه انگیز را در سطح دانشکده ها و دانشگاه تقویت می کند. مسئولین باید از اشتباهات و تجربه سالهای گذشته درس بگیرندو بدانند ایجاد چنین وضعیتی، اگر چه ممکن است، به ظاهر منافع و اهداف عدهای معدود را در کوتاه مدت تامین کند، امادر نهایت به زیان مجموعه دانشگاه و دانشگاهیان تمام خواهد شد.
2- روسای تعویض شده دانشکده ها و اعضاء هیئت علمی گروههای تخصصی همگی منتخب اعضاء محترم هیئت علمی بوده و تعویض آنها بدون کوچکترین توجهی به این امر، نشان از نوعی بی احترامی و بی توجهی به آراء و نظرات همکاران هیئت علمی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- از همکاران محترمی که بدون در نظر گرفتن اثرات منفی اینگونه اقدامات، مسئولیتهای جدید را پذیرفته اند، انتظار می رفت به آراء و نظرات همکاران خود احترام می گذاشتند و با مسئولیت پذیری بیشتر، حذف شیوه انتخاباتی بودن روسای دانشکده ها را مورد حمایت و تایید قرار نمی دانند.
4- بر اساس عملکرد چند ماهه ریاست دانشگاه و با توجه به دیدگاههای ایشان، ما قویاٌ اعتقاد داریم که اینگونه حرکات نسنجیده، افراطی و ارتجاعی که به هیچ وجه مناسب و در شان دانشگاه نیست، ادامه خواهد یافت و تبعات منفی آن ، به تدریج در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه، از جمله مایوس شدن، انزوا و احتمالاٌ کناره گیری بعضی از همکاران باسابقه و دلسوز و شاخص به لحاظ علمی و در نتیجه تضعیف بنیه علمی دانشگاه ظاهر خواهد شد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، کنار گذاشتن شیوه انتخابی روسای دانشکده ها را که بر اساس بخشنامه وزارت علوم در دولت گذشته، پایه گذاری شده است و بازگشت به شیوه انتصابی را، چه از منظر صنفی و چه به لحاظ پیشرفت دانشگاه در ابعاد مختلف، تضییع حقوق همکاران هیئت علمی و کلیه دانشگاههیان می داند و از همه همکاران و تشکلهای دانشگاهی انتظار دارد که در جلوگیری از تضییع حقوق اولیه دانشگاهیان واکنش شایسته نشان دهند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016