دوشنبه 24 بهمن 1384

احمد مدنی درگذشت، سازمان های جبهه ملی

بانهایت تاسف و تلخكامي، خبر درگذشت مبارز خستگی ناپذیر جبهه ملی ایران، زنده یاد دكتر احمد مدنی را به اطلاع کلیه فعالان ملی و ملت شریف ایران می رساند.

فقدان اين چهره ملی پر تلاش، براي مجموعه نیروهای ملی و وطن دوست سخت و ناگوار است، او در كنار نهال برومند نهصت ملی، مظهر توانستن و شدن بود.
او اين خودباوري و اعتماد به نفس ملی را كه شعاع آن در پرتو نهصت ملی شدن صنعت نفت و رهبری دکتر مصدق در كشور پرتوافكن شده بود، به ظهور رساند و نشان داد كه ميتوان در همه زمينه ها به مبارزه استبداد و استعمار رفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بدینوسیله، ما این ضايعه دردناك و فقدان اين شخصیت پر ارزش ملی را به ملت ایران و به خانواده گرامي آن شادروان و هم رزمانش صميمانه تسليت ميگويم. ما را در تحمل این غم و درد سنگین با خود همراه بدانید. یادش جاودان وراهش پر رهرو. برای همه اعضای خانواده تحمل، سلامت و سعادت آرزو داریم.

جبهه ملی خارج از کشور
سازمانهای جبهه ملی ایران - برونمرز
سازمان جبهه ملی ایران-آلمان

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد مدنی درگذشت، سازمان های جبهه ملی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016