شنبه 3 دی 1384

در پشتیبانی از کنگره ملی و عباس امیرانتظام، سازمان های جبهه ملی ایران - برونمرز

رهرو صادق و مقاوم ملی، قدیمی ترین زندانی سیاسی جهان که بامقاومت بی نظیرش، لرزه بر اندام رژیم جمهوری اسلامی انداخته است- اینبار آرش وار برای آزادی و منافع ملی ایران پا به پیش گذارده ودستان سترگ خود را به سوی همه نیروهای دمکرات، جهت نجات ایران دراز نموده و خطاب به آنان میگوید:

"همه‌ی ما وظیفه داریم که از فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در جامعه استفاده کرده و جنبش ملی آماده‌سازی ایران برای همزیستی مسالمت‌آمیز و آینده‌ای عاری از خشونت آماده سازیم. همچنین بایستی برپایه‌ی ترویج فرهنگ صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز و گسترش فضای تفاهم و همدلی نیروهای اجتماعی، را به حرکت در آورده و کنگره‌ی ملی را براساس اتحاد عمل نیروهای سیاسی بر محور اصول میثاق تشکیل داد. آغاز گفت و گوی سازنده بین نهادهای اجتماعی از خانواده گرفته تا احزاب و گروههای سیاسی و مدافعان حقوق بشر، زمینه را برای برون رفت از بحران هموار کرده و نیروهای بیشتری را با مبارزات مردم همراه خواهد نمود."

سازمان ما با شناخت کامل از دیدگاهها ومواضع این سیمرغ مقاومت مردم ایران و با اعتقاد راسخ به او که چون استادش مصدق، منافع ملی ایران و دمکراسی و انسانیت را به هیچ بهائی نخواهد فروخت- چون ستونی در پشت این رادمرد ایران زمین ایستاده وازهمه نیروهای دموکرات و آزادیخواه و ایران دوست تقاضا داریم نسبت به این پیشنهاد واکنش مناسب نشان داده و تلاشهای خود را برای بثمر رساندن اهداف ملی و سازنده هر چه بیشتر نمایند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمانهای جبهه ملی ایران- برونمرز در جهت پی گیری این اهداف ملی از هر جریان دمکرات، آزادیخواه و ایران دوست دیگری که در این مسیر حرکت نماید استقبال مینماید.بیائم دست در دست هم برای نجات ایران گرفتار در آتش و خون تلاش کنیم که برگ برنده حکام اسلامی نه در قدرت آنها که در پراکندگی ماست.

درود بر امیرانتظام ،پاینده باد ایران ،برقرار باد آزادی.
جبهه ملی ایران-برونمرز
2 دی 1384

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در پشتیبانی از کنگره ملی و عباس امیرانتظام، سازمان های جبهه ملی ایران - برونمرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016