سه شنبه 25 بهمن 1384

بیانیه همبستگی سازمان همجنسگرایان ایرانی از فراخوان کانون نویسندگان ایران

ما از جامعه ای همبستگی خود را با فراخوان کانون نویسندگان ایران علیه سانسور اندیشه و بیان اعلام می کنیم که خود جزئی از سانسور شدگان در تمامی اقشار اجتماع بوده و به خوبی معنای واژه "مسئله دار" که در متن فراخوان آمده است را درک می کنیم.
همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان ایرانی همواره نه تنها در نامه ها، بیانیه ها، قطعنامه ها و ... مورد سانسور قرار می گیرند بلکه کلیه حقوق اجتماعی آن ها نیز به دلایل مختلف کنار زده می شود. اقلیت های جنسیتی ایران در چند سال اخیر سه نشریه و یک رادیو اینترنتی را راه اندازی نموده اند و تلاش نموده اند که صدای حق خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند. همچنین تارنمای سازمان همجنسگرایان ایرانی بعد از چند ماه از راه اندازی مورد سانسور و فیلترینگ شدید دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت لذا با انتشار فراخوان کانون نویسندگان ایران و قرار دادن آن در تارنمای سازمان همبستگی خود را اعلام نموده و خواهان آزادی بیان و اندیشه می باشیم.

شاد باشید و سربلند
آرین ورجاوندی
دبیر اول سازمان همجنسگرایان ایرانی
www.pglo.org
pglo@pglo.org

فراخوان كانون نويسندگان ايران
شواهد حاكی از آن است كه طرح‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيشتر عرصه‌ی فعاليت‌های ادبی ، فرهنگی هنری و آزادی‌های فردی و اجتماعی، از سوی نهادهايی كه خودرا متولی اين عرصه‌ها می‌دانند در دست اجراست. ندادن مجوز كتاب، لغو مجوز اوليه و كسب مجوز برای تجديد چاپ آثاری كه پيش از اين مجوز دريافته داشته و برخی ‌از آن‌ها به چاپ‌های متعدد هم رسيده است ، نمونه‌های تازه‌ای برای محدود كردن هر چه بيشتر آزادی انديشه و بيان و اعمال شديدتر سانسور می‌باشد.
اين روزها مشاهده می‌شود كه طرحی از سوی كميسيون فرهنگی مجلس برای جمع‌آوری كتاب‌های به زعم آنان "مسئله‌دار" در دست تهيه است. در ديگر عرصه‌های فرهنگی و هنری همچون سينما، تئاتر، موسيقی و ... نيز، خبرهای مشابهی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فيلترينگ سايت‌های اينترنتی ، اعمال محدوديت و توقيف نشريات دانشجويی، اعمال سانسور در روزنامه‌ها، تهاجم به نهادهای مدنی از جمله تشكل‌های كارگری و دانشجويی از ديگر موارد تحديد آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
كانون نويسندگان ايران ، به عنوان نهادی كه از ابتدای تاسيس همواره پيگيرانه با هرنوع سانسور انديشه و بيان و قلم مبارزه كرده است ، از مردم شريف و فرهنگ‌دوست ايران می‌خواهد كه با سانسور و سركوب به هرشكل ممكن مقابله كنند.
ما از همه‌ی افراد، نهادها و سازمان‌های مستقل و آزادی‌خواه كه با اين فراخوان موافقند می‌خواهيم كه همبستگی خودرا اعلام دارند.

كانون نويسندگان ايران
بهمن ١٣٨٤

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه همبستگی سازمان همجنسگرایان ایرانی از فراخوان کانون نویسندگان ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016