دوشنبه 1 اسفند 1384

دادستان كل كشور: حوادث و جريانات اخير دراويش در قم و برخي نقاط كشور طرحي برنامه‌‏ريزي شده از سوي دشمنان است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادستان كل كشور گفت: حوادث و جريانات اخير دراويش در قم و برخي نقاط كشور طرحي برنامه‌‏ريزي شده و هدفمند از سوي دشمنان مي‌باشد.

به گزارش" ايلنا" قربانعلي دري نجف‌‏آبادي به خبرنگاران در قم گفت: فعاليت محدود و چندين ساله دراويش و جريانات امروز آنان گوشزدي است به دستگاههاي مختلف كشور كه بايد هر كدام به وظايف خود به خوبي عمل كنند.
وي افزود: اگر دستگاههاي مختلف امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي به امور خود به نحو احسن رسيدگي كنند، به طور يقين شاهد چنين حوادثي نخواهيم بود.
دادستان كل كشور با اشاره به هوشياري ملت ايران در برابر فتنه جديد دشمنان اسلام اظهار داشت: امروز اين جريان با هوشياري و حمايت همه جانبه مردم حل شد، ولي بايد براي جلوگيري از هرگونه حوادث در اين راستا اقدامات زيربنايي و عمقي انجام گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادستان كل كشور با بيان اينكه علما و اساتيد حوزه‌هاي علميه بايد در برابر چنين جرياناتي كارهاي زيربنايي و فكري در ابعاد مختلف براي آگاهي بخشيدن به مردم داشته باشند، نقش اطلاع رساني دقيق را در سركوب جريانات فتنه‌گر بي‌تاثير ندانست.
دري نجف آبادي با اشاره به ضوابط نحوه برخورد قانوني با متخلفين جريانات اخير گفت: با بررسي دستگاه قضايي آنجايي كه فعاليت آنان جنبه فتنه داشته باشد، برابر قانون برخورد خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016