جمعه 5 اسفند 1384

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد، حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد
برگرفته از ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هم میهن!
حزب ملت ایران بارها هشدار داده است که ایران در برهه ی تاریخی بسیار خطرناک و حساس قرار گرفته و در حالی که استقلال و تمامیت ارضی از هر حیث در معرض خطر می باشد، گروهی با ندانم کاریهای درگفتار، نوشتار، کردار و شعارهای میان تهی و احساسی بدون توجه به شرایط ویژه حاکم بر منطقه و جهان زمینه های نا امنی و خشونتهای بی مورد را در جامعه ایجاد می نماید که تمام این کارکردهای نادرست در راستای ایجاد هر چه فزون تر فضای اختناق و خاموش کردن نداهای آزادیخواهانه می باشد که خواه ناخواه منجر به بی ثباتی خواهد شد و استقلال و منافع ملی را بیش از پیش در خطر قرار می دهد. از جمله برخورد و به زندان کشیدن کارگران و رانندگان عضو سندیکای شرکت واحد که به جز خواسته های به حق صنفی درخواست دیگری نداشتند و نیز اکنون شاهد یورش به حسینیه شریعت محل برگزاری مراسم سوگواری امام سوم شیعیان که جایگاه گروهی از اهل تصوف که ریشه در تاریخ تشیع دارند، می باشیم. متاسفانه با حمله به عزاداران حسین و بگیر و به بند مردم معتقد و مسلمان و به آتش کشیدن این جایگاه مقدس و بالاخره تخریب کامل آن و منزل مسکونی آقای سید احمد شریعت، متولی حسینیه، فاجعه دیگر پدید آمد. پرسش این است که به چه مجوزی حسینیه و منزل شخصی واقف تخریب شده است؟
چنین است ره و رسم مهرورزی و عدالت خواهی؟!
حزب ملت ایران همواره مدافع آزادی مذاهب رسمی و اندیشه های فکری در جامعه ایران بوده و هست و به شدت به تخریب حسینیه شریعت، ملک وقفی شیعیان در شهر مقدس قم، اعتراض دارد و این امر را در پیوند با خواسته های غیر موجه گروهی از کاربدستان می داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران هر نوع واپس گرایی دینی و تعصب های مذهبی که می تواند ریشه در توطئه های بیگانگان داشته باشد را محکوم می نماید. در این راستا کشتار شیعیان و مردم بیگناه در عراق و نیز بمب گذاریها از جمله تخریب حرمین امام حسن عسگری(ع) و امام هادی (ع) در سامرا را نوعی بدکاری و زشت رفتاری و تعصب مذهبی دانسته و آن را محکوم می نماید.
لازم است هر چه زودتر با نظر واقفان، حسینیه شریعت در قم بازسازی و با آزادی دستگیر شدگان این واقعه دغدغه خاطر این گروه از شیعیان بر طرف گردد.

دبیر خانه حزب ملت ایران
تهران، پنجم اسفند ماه 1384

آزادی زندانیان سندیکای شرکت واحد و زندانیان سیاسی را خواهانیم
خواهان آزادی فکر و اندیشه می باشیم

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016