چهارشنبه 16 آذر 1384

پيام حزب ملت ايران به مناسبت روز دانشجو

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

16 آذر، روز دانشجو گرامی باد

هم میهنان، دانشجویان گرامی
پنجاه و دو سال پیش در چنین روزی جوانان آرمانخواه هوادارن مصدق بزرگ که از شبیخون دشمن سخت خشمگین بودند، سینه سپر گلوله های مزدوران استبداد وابسته نمودند و خون جوشان سه دانشجوی دانشکده فنی مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی واحمد قندچی درخت تناور ولی آسیب دیده جنبش ملی ایرانیان را آبیاری کرد و از آن هنگام 16 آذر روز ایستادگی خونین طلایه داران روشنایی در برابر یورش وحشیانه قراولان تاریکی نام گرفت و یکی از درخشان ترین جلوه های رویارویی با سلطه و سلطه گری شد که به راستی فصلی نو در جنبش دانشجویی ایران پدید آورد و فرصتی شد در خور برای درهم شکستن جو اختناق و یاوری رساندن به پیکارهای رهایی بخش ملی، از آن پس انجام این وظیفه بزرگ ملی بی هیچ وقفه ای دنباله یافت.
دریغا با دگرگون شدن ارزش های انقلاب و رنگ باختن آنها این کانونهای نگهداشت فروزه های فرهنگی، نخستین آماج تهاجم واپسگرایی قرار گرفت و در ورطه ی دهشتزایی فرو افتاد و دانشجویان این نبض توفنده ی انقلاب و نماد والایندگی نسل جوان در چنبر دسیسه های جوراجور گرفتار آمدند و چندی از یادگیری و پژوهش بی بهره ماندند و تلاش شد از صحنه سیاسی کشور هم دور بمانند. ولی دانشجویان آگاه نقش سرنوشت ساز خود را با همه کارشکنی ها و ممانعت ها در زندگی ملی از یاد نبردند و با بازگشایی دانشگاهها گذشته از گام برداشتن در راستای آموزشی همواره در نبرد با روند یکه تازی در صف نخست کارآوریهای ملی قرار گرفتند. و شماری از آنان با کیفرهای گوناگون همچون از دست دادن فرصت تحصیل برای همیشه و یا با زندانهای طولانی رو به رو شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهنان! آنگاه که جامعه در اوج نابسامانی و تباهی اجتماعی قرار گیرد و فضای اندیشه در مراکز آموزشی بسته و بسته تر شود بی شک نخستین پی آمد زشت آن فرار مغزها، رشد بیکاری و افزایش سرخوردگی اجتماعی خواهد بود که آینده میهن را با خطر جبران ناپذیری رو به رو می کند. در چنین زمانه ای است که ایران روزگار تلخ، سخت و حساسی را می گذراند. بریکایک جوانان میهن است راه دانش اندوزی بپیمایند و ایران را دریابند. آنچه امروز به صورت انگیزه ای پرتوان در هستی ملی در آمده است خواستاری ناوابستگی، آزادیخواهی، عدالت طلبی و حقوق بشر است. دیگر نمی توان اندیشه و وجدان جامعه را به بند کشید. حقانیت هر نظام سیاسی به تحقق خواستهای ملی، برابری کامل شهروندان به دور از تبعیض و فضای باز برخوردار از ایمنی قضایی سنجیده می شود.
حزب ملت ایران در هنگامه ای این چنین، نادیده انگاشتن حقوق ملت را بن پایه تمامی نابسامانی های میهن می داند و از همه دانشجویان آگاه می خواهد در راستای بازیافتن اسطوره ی همبستگی ملی برای برقراری مردم سالاری به بازسازی سازمانهای صنفی خود، رسالت تاریخ خود را به انجام رسانند.

پیروز باد ملت
برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است
درود بر دانشجویان مبارز ایران زمین
دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران، 16 آذر 1384 خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام حزب ملت ايران به مناسبت روز دانشجو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016