جمعه 12 اسفند 1384

مراسم روز جهانی زن در شهر آخن آلمان، ۱۱ مارس

۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد

با احترام به برابری انسان ها، در جهانی فارغ از تفاوت های جنسي، نژادی، مذهبی و... تلاش پيگير زنان جهان و بخصوص زنان ميهنمان را در راه تحقق حقوقشان ارج می نهيم.
پيکار زنان در ايران عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی، دفاع از حيثيت انسانی است و تلاش همه انسان ها را اعم از زن و مرد طلب می کند.
ما همگام با اين مبارزه، عليه قوانين زن ستيز برمی خيزيم و به پاس همبستگی زنان جهان در اين روز به جشن و سرور می نشينيم.

کانون ره آورد – آخن
مارس ۲۰۰۶

مراسم 8 مارس در آخن

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم روز جهانی زن در شهر آخن آلمان، ۱۱ مارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016