یکشنبه 14 اسفند 1384

اعلام حمایت حزب دموکرات ایران از برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز روز جهانی زن و حمایت از مطالبات زنان ایران

هموطنان و هم میهنان عزیز

در آستانه ورود به روز جهانی زن (هشتم مارس) هستیم. روزی که هزاران نفر از زنان و دختران ایرانی با برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز به همراه صدها میلیون نفر از زنان و دختران جهان در حمایت از حقوق از دست رفته خویش تلاش و کوشش می کنند تا قوانین زن ستیزانه، خرافی و تحقیر آمیز علیه خود را لغو یا محدود سازند.

حزب دموکرات ایران نیز ضمن تبریک روز جهانی زن به کلیه زنان و بانوان ایران و جهان و اعلام حمایت و پشتیبانی از هرگونه مبارزات به حق آنان خواستار احقاق حقوق زیر برای کلیه زنان و بانوان ایران می باشد:

1 _ پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی حذف هرگونه خشونت علیه زنان و تعهد عملی به پروتکلهای الحاقی آن

2 _ لغو بی قید و شرط قانون چند همسری ( ویژه مردان)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3 _ منع و انحلال ازدواج کودکان اعم از پسر یا دختر در زیر سن 18 سالگی

4 _ لغو قوانین برتری جویانه علیه زنان در ارتباط با ارث و میراث، خون بها و قوانین تبعیض جویانه دیگر مرتبط به آن

5 _ اعطای حق مساوی به زنان و مردان برای انعقاد ازدواج و یا انحلال آن

6 _ اعطای حقوق و مسئولیتهای یکسان میان زنان و مردان ایران در ارتباط با حضانت یا سرپرستی کودکان یا قیومیت و فرزند خواندگی آنان

7 _ لغو کلیه محدودیتهای بانوان و زنان ایران برای انتخاب رشته های تحصیلی و درسی خود

8 _ لغو کلیه محدودیتهای زن ستیزانه مربوط به حق داشتن شغل و آزادی انتخاب آن و اعطاء حقوق مساوی با مردان در ارتقاء مقام، دریافت پاداش، استفاده از وامها و دوره های آموزشی خاص

9 _ اعطای حق حضور، ورود و شرکت زنان در مسابقات ورزشی و تفریحی

10 _ لغو قانون سنگسار و پوشش اجباری برای زنان ایران


حزب دموکرات ایران
www.irandp.org

Copyright: gooya.com 2016