چهارشنبه 10 اسفند 1384

چهاردهم اسفند، سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، فعالان جبهه ملی ایران در خارج از کشور

FRONT POPULAIRE IRANIEN BP 15 Marne La vallée cedex 2 FRANCE
فـریاد درد از دل هر مرد و زن بپاست سردار پیر ساحل شهر طلا کجاست

چهاردهم اسفند ، سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق بزرگترین رهبر سیاسی و آموزگار آزادی و دموکراسی تاریخ معاصر ایران است. بزرگمردی که همیشه شرایط اخلاق سیاسی را نیز رعایت میکرد.
چهارده اسفند امسال با روزهائی مصادف می شود که مملکت ما با بحران وخطرات بزرگی در زمینه مسائل داخلی و خارجی مواجه شده است.
رژیم مسلط بر کشورمان به بهانه انرژی و تسلیحات اتمی مردم ایران را بیش از پیش تحت فشار قرارداده است و دشمنان خارجی ایران برای حفظ منافع خود در اندیشه حمله نظامی به ایران هستند.
سالیان دراز است که با دیکتاتوری شاه و شیخ مردم نتوانسته اند بزرگداشتی را که شایسته رهبر محبوبشان است از او بعمل آورند.
اما بر خلاف تصور مسخ کنندگان تاریخ ، مردم بی حافظه نیستند و هر چه آنان در قلب تاریخ بیشتر لجاج میورزند ، مردم بیشتر از گذشته به خدمات و دقت عمل سیاسی دکتر مصدق توجه می نمایند و در نتیجه ابراز محبت مردم نسبت به وی دامنه بیشتری می یابد.
جای دکتر مصدق در شرایط اسفـناک امروز ایران در سنگر مبارزه علیه فساد و استبداد و ارتجاع خالی است.
پیروی ملت ایران از مبارزات مصدق ضامن نجات ملت ایران از بحران فعلی خواهد بود.
ما میتوانیم با الهام از مکتب مصدق در نجات کشورمان از خطر سقوط و انقراض برخیزیم و ایران را نجات دهیم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ملیون ایران هرگز یاد رهبر محبوب نهضت ملی ایران را فراموش نخواهند کرد و نقش تاریخی اورا در دفاع از استقلال ایران و کوشش برای دموکراسی وآزادی ومبارزه با استبداد و مظاهر گوناگون آن از یاد نخواهند برد.

چهاردهم اسفند ماه 1384
از طرف فعالان جبهه ملی ایران در خارج از کشور
دکتر علی راسخ افشار ـ دکتر فرهنگ قاسمی ـ دکتر پرویز داورپناه

Copyright: gooya.com 2016