پنجشنبه 11 اسفند 1384

فراخوان به گردهمايي نيروهاي آزاديخواه و مدافع حقوق بشر براي تشكيل نهاد حمايت از زندانيان سياسي، کميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي

روزي نيست كه يك زنداني سياسي مورد تعرض و آزار و اذيت قرار نگيرد. يكي به اعدام تهديد مي شود، ديگري مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد، براي عده اي پرونده سازي مي كنند.

آنچه امروز بيش از پيش حائز اهميت است سياست هاي جديد حاكميت در مواجهه با بحران اتمي است كه با اتخاذ اين سياست ها ايران و ايراني را با نابودي و تباهي روبرو ساخته است. حجت زماني اولين قرباني زياده خواهي ها و حاكميت استبدادي در دولت جديد بود اما آيا آخرين هم خواهد بود؟ رژيم جمهوري اسلامي در سايه سياست هاي خود و با قدرت نمايي و به رخ كشيده اقتدار خود به غرب ، زندانيان سياسي را نيز مورد تعرض و آزار و اذيت قرار مي دهد.

امروز زندانيان سياسي در معرض خطر جدي هستند. اقدامات رژيم به همين بسنده نمي شود كه اكبر گنجي را در سلول انفرادي نگه دارد، براي بينا داراب زند پرونده سازي كند، احكام سنگين براي فعالاني چون حشمت طبرزدي صادر كند، دكتر زرافشان را در تنگنا قرار دهد، بهروز جاويد تهراني را به زندان رجائي شهر تبعيد كند، دانشجويان را احضار و زنداني كند ، فعالان سياسي در آذربايجان ، كردستان ، خوزستان و بلوچستان را سركوب و عده اي را زنداني كند و... امروز زندانيان سياسي چون مهرداد لهراسبي، آرش سیگارچی، حسین شهریاری، مهرداد حیدرپور، منصور اصانلو، ولی فیض مهدوی ، جعفر اقدامی ، سعید ماسوری، محمد ویسی، عباس دلدار،مصطفي جوكار،حجت الاسلام عظيمي، پيمان پيران، امير حسين حشمت ساران، اسد شقاقي، خالد حرداني، منوچهر محمدي،اکبر سنجابی، مجتبی سمیع نژاد، حجت بختياري، محمدامین افشاری و... براي دفاع از ايران و ايراني و برقراري دموكراسي و آزادي در همه نقاط ايران در گوشه سلول هاي زندان تحت فشار هستند. در تعدادي از شهرهاي جنوبي يا غربي عده اي از جوانان و مبارزان بدون اطلاع رساني شفاف و روند دادرسي عادلانه به اعدام محكوم شده اند.

هموطنان گرامي، در صورت عميق شدن بحران فعلي معلوم نيست كه چه بر سر زندانيان سياسي خواهد آمد از اين رو از همه فعالان حقوق بشري ، جوانان و دانشجويان فعال در خواست مي كنم براي ايجاد يك نهاد به منظور حمايت ، پشتيباني و دفاع از زندانيان سياسي گرد هم آيند. در اين راه لازم است كليه اختلاف نظرها و سليقه هاي فردي و گروهي كه بين زندانيان سياسي و يا افراد و گروهها وجود دارد كنار گذاشته شود. چرا كه مهمترين مسئله نجات جان زندانيان سياسي از هر طيف و گروهي است.

با گذراندن دو سال در زندان هاي مختلف رژيم جمهوري اسلامي به خوبي از شرايط دشوار و محدود زندانيان سياسي آگاه هستم. در اين راه سكوت نكرده و سالهاست به واسطه تشكل "كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي" از حقوق و خواسته هاي زندانيان سياسي بدون توجه به افكار و ديدگاههاي آنها هر آنچه در توان محدودام داشته ام انجام داده ام و از همه هموطناني كه توان كمك و حمايت از زندانيان سياسي را دارند دعوت به همكاري مي كنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در سال هاي گذشته جمعي از جوانان و دانشجويان در اقداماتي هماهنگ و مشترك دست به تشكيل كميته هاي حمايت از زندانيان سياسي زدند كه فعاليت آنها در سطح وسيعي به نفع زندانيان سياسي بازتاب داشت اما كافي نبود. اميدوارم دگر بار بتوانيم جمعي گسترده و توانمند به نفع زندانيان سياسي تشكيل دهيم.

همچنين تجمعي در روز 13 مارچ در ژنو به ميزباني شبكه فعالان ايراني حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي برگزار خواهد شد كه ضروري است كه افراد و نمايندگان همه تشكل هاي حقوق بشري و مدافع حقوق زندانيان سياسي در اين تجمع حضور پيدا كرده و از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در خواست كنند تا نماينده دائم حقوق بشر براي ايران تعيين كند و مقامات ايران را به دليل نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. حضور گسترده در گردهمايي در ژنو براي كمك به زندانيان سياسي نيز قدم مهم و بزرگي خواهد بود.

حسن زارع زاده اردشير
مسئول كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي
Zarezade_a@yahoo.com
www.Zarezadeh.blogfa.com

Copyright: gooya.com 2016