پنجشنبه 11 اسفند 1384

ماموران زنان مشتاق به تماشای مسابقه فوتبال ایران - کوستاریکا را با اتوبوس از استادیوم آزادی دور کردند، راديو فردا

امروز چهارشنبه گروهی از زنان جوان در تهران با خریدن و در دست داشتن بلیط برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و کاستاریکا به استادیوم آزادی رفتند. آنها گفتند می خواهند از حق مدنی خود استفاده کنند، حقی که در هیچ یک از مفاد قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی از کسی سلب نشده است. یکی از دخترانی که در این اقدام حضور داشت، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: نماینده تامین شورای استان با ما صحبت کرد و وعده دادد که با اتوبوس ما را به جایگاه ویژه استادیوم منتقل می کنند و با قسم خدا و پیغمبر ایشان ما راضی شدیم سوار اتوبوس شویم، ولی وقتی اتوبوس حرکت کرد، متوجه شدیم که به طرف مرکز شهر می رود و به این ترتیب ثابت کردند زنان در ایران شهروند درجه دوم هستند و هم نشان دادند حاضرند اعتقادات دینی خود را برای هدف های سیاسی زیر پا بگذارند.
نازي عظيما


مروز چهارشنبه گروهی از زنان جوان در تهران با خریدن و در دست داشتن بلیط برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و کاستاریکا به استادیوم آزادی رفتند تا مانند مردها از حق شهروندی خود استفاده کنند. این دومین باری است که دختران و زنان جوان ایرانی می کوشند با این اقدام نمادین از وجود تبعیض جنسی در ایران پرده بردارند. اگر بار گذشته پس از مقابله خشونتبار ماموران با این خواست آنها، سرانجام عده ای از ایشان توانستند به استادیوم راه یابند، اما این بار ماجرا به صورت دیگری برگزار شد.
نازی عظیما (رادیو فردا): علاوه بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی که سبب شد بسیاری از کشورهای جهان از بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران خودداری کنند، تجمع خودجوش دختران نیز واقعه دیگری در جنب مسابقه دوستانه فوتبال ایران و کاستاریکا به شمار می رود. این دختران می گویند می خواهند از حق مدنی خود برای تماشای فوتبال و ورود به استادیوم آزادی استفاده کنند. حقی که در هیچ یک از مفاد قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی از کسی سلب نشده است. آنان می گویند علت محروم شدن زنان از حق ورود به استادیوم آزادی، زن بودند و نیز ایرانی بودن آنان است.

در مسابقات گذشته، زنانی که به همراه تیم های خارجی وارد ایران شده بودند، از تماشای مسابقات در استادیوم محروم نشدند. این دومین بار است که دختران ایرانی برای استفاده از حق شهروندی خود برای ورود به استادیوم آزادی به این اقدام دست می زنند.

بار گذشته در زمان برگزاری مسابقه فوتبال ایران و بحرین نیز گروهی از دختران دست به چنین تجمعی زدند و سرانجام پس از حضور فرماندهان نیروی انتظامی که حتی کار را به خشونت نسبت به دختران نیز کشاند، آنان سرانجام توانستند به استادیوم راه یابند و اواخر بازی را به قول خودشان در محل استادیوم تماشا کنند، نه از تلویزیون. اما این بار جریان به صورت دیگری پیش رفت. یک شاهد در محل چنین توضیح می دهد.

یکی از دختران معترض: ما ابتدا با نماینده تامین شورای استان صحبت کردیم و ایشان یک اتوبوس در اختیارمان گذاشتند که ما را به جایگاه ببرند و الان قرار است سوار اتوبوس بشویم و بچه ها دارند سوار اتوبوس می شوند. مجبور شدیم اطمینان کنیم، یا باید می نشستیم دم در یا باید اطمینان می کردیم. قول دادند که ما را به داخل استادیوم می برند.

ن . ع: دختران به ناچار به قول و قسم نماینده شورای تامین استانداری آقای موسوی اعتماد می کنند و سوار اتوبوس می شوند. اتوبوس در حال حرکت است. با یکی از دختران داخل اتوبوس صحبت می کنم تا بگوید چگونه سوار اتوبوس شده و اتوبوس راهی کجا است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

یکی از دختران معترض: ما را سوار اتوبوس کردند به این قول و قسم که به خدا، به پیغمبر ما شما را به داخل استادیوم می بریم و جایگاه استادیوم. نماینده تامین شورای استان هم صحبت کرد که شما اطمینان کنید به من و ما شما را به داخل می بریم. سوار اتوبوس که شدیم، دیدیم به طرف میدان انقلاب می رود.

ن . ع: به این ترتیب زنان و دخترانی که می خواستند با داشتن بلیط به عنوان شهروند صاحب حق به تماشای مسابقه بروند، با اعتماد به قسم های قرآن و پیامبر اسلام مسئولان سوار اتوبوس شدند، اما مسئولان با این فریبکاری آنان را به مکان دیگری بردند. وقتی آنان به استادیوم بازگشتند، دیگری بازی تمام شده بود. یکی از شرکت کنندگان در این اقدام به رادیو فردا گفت: آنها به این ترتیب هم ثابت کردند که زنان در ایران شهروند درجه دوم هستند و هم نشان دادند حاضرند اعتقادات دینی خود را برای هدف های سیاسی زیر پا بگذارند.

Copyright: gooya.com 2016