دوشنبه 15 اسفند 1384

تجمع اعتراضی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن در پارک دانشجو، ۱۷ اسفند

"جهانی دیگرممکن است"
{8 مارس 17 اسفند روز جهانی زن گرامی باد!}

ما زنان ایرانی برای همبستگی با زنان جهان، محو هر گونه تبعیض و خشونت و برقراری صلح، عدالت، برابری و آزادی روز چهارشنبه 8 مارس {17 اسفند} از ساعت 16 تا 17 در پارک دانشجو گرد هم می آییم.


گروه هم اندیشی زنان
هواداران حرکت جهانی زنان
ایران اسفند 1384

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع اعتراضی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن در پارک دانشجو، ۱۷ اسفند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016