پنجشنبه 18 اسفند 1384

جمهوری اسلامی تنها حکومت سرکوبگر زن در روز جهانی، حزب دمکرات ايران

امروز 17 اسفند مصادف با روز جهانی زن ، درحالی که زنان ایران درسراسر ایران و تهران برای احقاق حقوق پایمال شده خود توسط جمهوری اسلامی به خیابانها آمده بودند، تنها در مدتی کوتاه توسط نیروههای سرکوبگر مورد حمله وحشیانه قرار گرفته اند. در این سرکوب تعدادی از مبارزان دستگیر شده اند
ضرب و شتم بیرحمانه ای که مزدوران رژیم برای علیه این مبارزان زن انجام داده اند فقط نشانگر یک مسئله بود رژیم جمهوری اسلامی از جنبش زنان ایران بهراس افتاده است.
زمان بسرعت به نفع جنبش دموکراتیک و ملی ایران در حال تغییر است . جنبش دموکراسی خواهی که زمانی تنها به حرکتهای دانشجویی متکی بود ، به حرکتهای اعتراضی اصناف مختلف ، اعتراضات معلمان ، اعتراضات خونین کارگران و اقشار گسترده مردم ایران در هر کوی و برزن پیوند خورده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب دموکرات ایران این حرکت قهرمانانه زنان ایران را مورد حمایت قرار داده و سرکوب وحشیانه آنان را بشدت محکوم میکند.
پاسخ جمهوری اسلامی به درخواستهای مردم ایران سرکوب است . بنا براین برای تحقق حقوق زنان ، کودکان و تمامی مردم ایران باید برای استقرار دموکراسی و آزادی تلاش نمود .

حزب دموکرات ایران
www.irandp.org

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمهوری اسلامی تنها حکومت سرکوبگر زن در روز جهانی، حزب دمکرات ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016