دوشنبه 22 اسفند 1384

اعلام حمايت کانون ره آورد - آخن، از تجمع "فعالين ايرانی حقوق بشر" در ژنو

در حمايت از تجمع "فعالين ايرانی حقوق بشر" در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو

روز دوشنبه ۱۳ مارس ۲۰۰۶ در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به دعوت "فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی" گردهمایی در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو حول دو خواسته:
۱- محکومیت نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران؛
۲- تعیین ناظری ویژه دائمی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، از سوی کميسیون حقوق بشر سازمان ملل و یا نهاد آلترناتیو آن؛
صورت می گیرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمعی از خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای، ترورهای خارج کشور، اعدام شدگان سیاسی سال های ۶۰ و ۶۷، گروهی از زندانیان سیاسی سابق و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، طی اطلاعیه ای حمایت خود را از خواسته های این تجمع اعتراض آمیز در ژنو اعلام داشته اند.

کانون ره آورد – آخن همبستگی کامل خود را با این کارزار بین المللی علیه نقض خشن و مستمر حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد.

شنبه ۱۱ مارس ۲۰۰۶
کانون ره آورد – آخن - آلمان

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام حمايت کانون ره آورد - آخن، از تجمع "فعالين ايرانی حقوق بشر" در ژنو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016