چهارشنبه 17 اسفند 1384

گزیده بیانیه حزب چپ سوئد در حمایت از خواسته های گردهمایی اعتراضی ۱۳ مارس "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر" در ژنو

حزب چپ سوئد ضمن بیانیه ای از گردهمآئی اعتراضی 13 مارس «فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی» که در ژنو برپا میشود، حمایت نمود . در ابتدای این بیانیه آمده است:

درطول موجودیت رژیم اسلامی ایران، انسانهای دیگراندیش که برای حقوق اساسی بشر تلاش کرده اند تهدید شده، مورد آزار قرار گرفته، بازداشت شده، به زندان انداخته شده و اعدام شده اند. هزاران نفر که به مردم و وطنشان عشق ورزیده اند اعدام شده اند. گناه آنها این بود که قصد داشتند تا حاکمیت مردمی-دمکراتیک و کشوری مدرن را بنا کنند. یکی دیگر از خواسته های اعدام شدگان برابری ارزش و حقوق زنان و مردان بود. همه کسانی که برای رعایت حقوق بشر و آزادی ایجاد تشکلات صنفی تلاش میکنند به شکل نظام یافته در معرض فشار هستند. آنها دستگیر شده، شکنجه میشوند و حقوق شهروندیشان سلب میشود.
این حزب در ادامه بیانیه خود خطاب به« فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکایی شمالی » آورده است: حزب چپ سوئد خواستار کمک به دگرگونی و پویش دمکراتیک بوده و همچنین خواستار کمک به کوشندگان دمکراسی و حکومت مردمی در ایران میباشد. بنابراین بدیهی است که حزب چپ از شما که برای رعایت حقوق بشر در ایران تلاش میکنید حمایت میکند. آزادی های مربوط به ایجاد تشکل، بیان، مطبوعات و اجتماعات و آزادی ایجاد اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی از جمله حقوق بدیهی مردم ایران است. این حقوق از ضرورتهای دگرگونی مثبت در کشور ایران است.
ما در حزب چپ آگاه هستیم که رژیم اسلامی حقوق بشر در ایران را به شکل منظم و روزمره نقض میکند و حقوق زنان نیز از سوی این رژیم به شکل خاص نقض میشود.
ما از رژیم اسلامی ایران میخواهیم تا حقوق بشر را اجراء نموده و به آن احترام بگذارد.
ما از رژیم اسلامی ایران میخواهیم تا همه کسانی که به دلایل سیاسی در زندان هستند را آزاد نماید.
ما از رژیم اسلامی ایران میخواهیم تا آزادی بیان و نشر را پاس نهاده و امنیت را برای روزنامه نگاران، نویسندگان، ناشران رسانه های غیر دولتی و همچنین روشنفکران دگراندیش فراهم آورد.
ما از رژیم اسلامی ایران میخواهیم اجازه دهد که سندیکاها و سازمانهای غیر دولتی تشکیل شده و امنیت فعالین این سازمانها تضمین گردد.
ما از رژیم حاکم بر ایران میخواهیم به نقض حقوق زنان خاتمه داده و حقوق زنان را از نظر قانونی و عملی تضمین نماید.
ما از دولت سوئد، اتحاديه اروپا و همچنین ارگانهای سازمان ملل میخواهیم تا در هنگام ارتباط با رژیم ایران و ارگانهای مربوطه از آنها بخواهند تا از قوانین بین المللی که حقوق شهروندان را تضمین میکند، تبعیت نمایند.

همه قدرت قانونی ناشی از اراده مردم است. به همین دلیل مردم ایران این حق را دارند تا به شکل فعال برای دمکراسی و حاکمیت دمکراتیک تلاش نمایند. ما فکر میکنیم که سازمان ملل دسترسی کافی به مدارک و اسناد دارد تا توسط ارگان حقوق بشر خود، رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم نماید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میخواهیم، نماینده ویژه ای را تعیین نماید تا به ایران اعزام شده و چگونگی رعایت حقوق بشر در ایران را مشاهده نموده آنرا به ارگانهای گوناگون سازمان ملل گزارش نماید.

با سلام های دوستانه
آنکی آلستین، دبیر حزب چپ دبیر اجرائی کل حزب وعضو شورای رهبری حزب چپ و نماینده مجلس سوئد
ماتس اینارسون، عضو شورای رهبری حزب چپ و نماینده مجلس سوئد
اولا هوفمن، عضو شورای رهبری حزب چپ و نماینده مجلس سوئد
کاله لارسون، عضو شورای رهبری حزب چپ و نماینده مجلس سوئد
فرامرز پویا، مشاور سیاسی حزب چپ سوئد

تلفن برای تماس با مشاور سیاسی حزب چپ سوئد:
+46 70 4532620

« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »
ihrnena@gmail.com
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

* تجمع اعتراضی در تاريخ 13 مارس، ساعت 14، روبروی مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو

Copyright: gooya.com 2016