پنجشنبه 18 اسفند 1384

بیانیه مرکز بین المللی "حقوق بشر و توسعه دمکراتیک" در حمایت از خواستهای تجمع اعتراضی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ژنو

مرکز بین المللی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک ( حقوق و دمکراسی ) با نگرانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را دنبال میکند و بخوبی از موارد تعدی به حقوق بشر که هم اکنون در ایران در جریان است ، آگاه است .
ما توجه ویژه ای را به موارد فقدان آزادی بیان ، شکنجه و رفتارهای خشن در زندانها ، نبود سیر روال منصفانه رسیدگی قضایی ، موارد تعدی به حقوق افراد توسط سرویس امنیتی و پلیسی و نیز تبعیض علیه اقلیتهای خاص مذهبی و قومی ، مبذول میداریم .
" حقوق و دمکراسی " قویا اعدام ها در ملاء عام توسط مقامات ایرانی ، علی الخصوص اعدام اشخاص زیر 18 سال را محکوم کرده و آن را نوعی دهن کجی به حقوق بین المللی تلقی میکند . ما همچنین مجازات های تحقیر آمیز و غیر انسانی و هر شکل از شکنجه را نیز محکوم می کنیم. ما با ادامه زیر نظر گرفتن وضعیت در ایران تمام مساعی خود را در جهت حمایت از هر نوع ابتکاری که میتواند به دمکراتیزه کردن کشور و بهبود وضعیت حقوق بشر در آنجا منتهی شود ، مصروف میداریم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"حقوق و دمکراسی" فرصت را برای تقدیراز فعالیتهای "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" ، و روش منسجم و مشخص آن در ثبت موارد نقض حقوق بشر مغتنم می شمارد.
با بهترین آرزوها رازمیک پانوسیان
مدیر امور سیاستگذاری و برنامه ریزی ـ 6 مارس 2006
« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »
ihrnena@gmail.com
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

* تجمع اعتراضی در تاريخ 13 مارس، ساعت 14، روبروی مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو

Copyright: gooya.com 2016