یکشنبه 21 اسفند 1384

تحصن در دانشگاه ياسوج، ميزان نيوز

در پي برگزاري انتخابات شوراي صنفي به صورت غير قانوني و بدون حضور هيئت اجرايي انتخابات و با توجه به انصراف نيمي از کانديداهاي شوراي صنفي و عدم حضور آنها در انتخابات تجمع اعتراض آميزي روز گذشته با حضور حدود سيصد نفر از در مقابل دانشکده ي فني برگزار شد.

دانشجويان با تشکيل شوراي تحصن و تريبون آزاد خواسته هاي خود را که استعفاي مسئول برگزاري انتخابات و برگزاري مجدد انتخابات شوراي صنفي بود را اعلام داشتند.لازم به ذکر است که با توجه به گسترش اعتراضات نسبت به عملکرد ضعيف سرپرست دانشگاه ياسوج در هفته هاي گذشته و محوري بودن نقش شوراي صنفي در اين اعتراضات رياست دانشگاه در اقدام عجولانه اي اقدام به برگزاري انتخاباتي نمود که در آن هفت نفر بايد انتخاب مي شدند که البته در اين انتخابات هفت نفر بيشتر نيز شرکت نداشتند.لازم به ذکر است شوراي صنفي ، جامعه ي اسلامي و کانونهاي فرهنگي هنري دانشگاه طي بيانيه اي افراد انتخاب شده ي جديد را مهره هايي جهت اجراي فرامين سرپرست دانشگاه ناميدند که از نظر دانشجويان داراي هيچ مقبوليت و مشروعيتي نيستند و شخص سرپرست دانشگاه مسئول مستقيم اين نتحصن مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به ذکر است که ساعت 1 بعد از ظهر به علت قطع برق دانشگاه از سوي مسئولين و نداشتن سيستم صوتي ادامه ي تحصن به یکشنبه موکول شد.همچنين در نشست سراسري شوراهاي صنفي در اصفهان بيانيه اي با مهر سي شوراي صنفي از دانشگاههاي سراسر کشور در حمايت از اعتراضات نسبت به اقدامات نامعقول سرپرست دانشگاه ياسوج امضا شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن در دانشگاه ياسوج، ميزان نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016