دوشنبه 22 اسفند 1384

احضار سه عضو انجمن اسلامي دانشجويان شهركرد به كميته‌ انضباطي و يكي به دادگاه، ايسنا

دبير انجمن اسلامي دانشجويان شهركرد:
هيات‌هاي نظارت بر تشكل‌هاي دانشجويي، دانشجويي‌تر شود


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


سه دانشجوي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد به كميته‌ي انضباطي و يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي اين انجمن به داداگاه عمومي شهركرد احضار شدند.


دبير انجمن اسلامي اين دانشگاه به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: جلسه‌اي دوستانه توسط اعضاي انجمن سلامي در خوابگاه تشكيل شد و پس از آن يكي از اعضاي بسيج دانشجويي مدعي شد كه در آن جلسه به او توهين شده است كه در پي آن «مجتبي كريمي» و «رسول فتاحي» عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي و «محمد تقديري» عضو شوراي عمومي اين انجمن كه در اين جلسه حضور داشتند به كميته‌ي انضباطي احضار شدند.


«حنيف يزداني» همچنين گفت: «عباس حق‌پرست» يكي ديگر از اعضاي شوراي مركزي اين انجمن نيز به دليل سخنراني خود در يك تريبون آزاد كه در دانشگاه برگزار شد با شكايت بسيج دانشجويي به كميته‌ي انضباطي احضار شد و ديروز نيز طي نامه‌اي، به شعبه‌ي 5 دادگاه عمومي شهركرد احضار شده است.


وي افزود: متاسفانه در آيين‌نامه‌ي جديد حق راي دانشجويي در هيات نظارت و شوراي فرهنگي از 2 به 1 كاهش پيدا كرده است. مثلا در كميته‌ي فرهنگي علاوه بر رييس دانشگاه و معاون داشجويي، يكي از اساتيد كه توسط رييس دانشگاه منصوب مي‌شود، نماينده‌ي ولي فقيه در دانشگاه‌ها و نماينده‌ي بسيج تنها يكي نفر به عنوان نماينده‌ي تشكلي مانند انجمن اسلامي حضور دارند. خواست اصلي ما اين است كه هيات‌هاي نظارت دانشجويي‌تر شده و بر معيارهاي آكادميك منطبق شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتي اصفهان كانون‌هاي فعالي وجود داشت و ما شاهد وجود بيش از 100 نشريه‌ي دانشجويي بوديم كه متاسفانه امسال به 25 نشريه كاهش پيدا كرده است. كه اين موضوع نشان دهنده‌ي آن است كه محدويت نه تنها بر فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان بلكه بر فعاليت‌هاي صنفي و فرهنگي آنها نيز اعمال شده است، در حالي كه اين فعاليت‌ها در چارچوب قانون صورت مي‌گيرد.

Copyright: gooya.com 2016