چهارشنبه 24 اسفند 1384

گزارش کوتاه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر از تجمع اعتراضی در ژنو به همراه قطعنامه اين تجمع

در تاريخ 13 مارس 2006 همزمان با افتتاح اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ، به دعوت « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی» و حمايت و حضور تعدادی از خانواده های قربانيان نقض حقوق بشردرايران، بیش از صد نفر از کشورهای مختلف در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران در ميدان ملتها در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو گرد آمدند تا صدای قربانيان ايرانی نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر را بگوش جهانيان بر سانند.
در ساعت 2 بعد از ظهر تجمع اعتراضی با خوش آمد گوئی به شرکت کنندگان توسط خانم توران شوهان و خانم الهه آرین¬پور از جانب « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی » آغاز شد.
در اين تجمع اعتراضی خانم نسرین اسدیان که 15 تن از اعضای خانواده و بستگان وی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در سالهای 60 تا 1367 به قتل رسید ه¬اند ، خانم شهره بدیعی همسر نوری دهکردی (از قربانيان ترور میکونوس)، سهراب مختاری فرزند محمد مختاری از قربانبان قتل های "زنجيره ای"، به ايراد سخن پرداختند و شهادت خود را در مورد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کردند.
در این مراسم شعر «فریاد »سروده فریدون مشیری توسط آقای محسن حمزه ئیان برای حاضرین خوانده شد.
همچنين آقای حمید رضا ظریفی نیا نماينده کميته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر پيام اين تشکل را در حمايت از خواستهای اين تجمع قرائت نمودند .
و بدنبال آن آقای کلود ریموند رئیس بخش ژنو اتحادیه سندیکاهای کارگری سوئیس (CGAS ) به سخنرانی پرداخت . در فواصل سخنرانی ها پیامهای دریافتی از سوی نهادهای غیر ایرانی حمایت کننده از خواسته های اين تجمع به سمع حضار رسانده شد .

در پايان این مراسم خواستهای تجمع کنندگان از شصت و دومین نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شرح زير اعلام گردید:
1 ـ محکوميت نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران.
2 ـ تعيين ناظری ويژه و دائمی برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران از سوی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و يا نهاد آلترناتيو آن.
خواسته های فوق بصورت گسترده ای از سوی نهادها، اشخاص و خانواده های قربانی نقض حقوق بشر در ايران و خارج از کشور حمايت شد.
همچنین در ساعت سه بعدظهر روز 14 مارس آقای حسین ماهوتیها هماهنگ کننده « فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی » به همراه خانم شهره بدیعی و آقای سهراب مختار ی با مسئول میز ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ملاقات کرده و گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران را بصورت کتبی و چندی از پرونده ها را بصورت شفاهی گزارش دادند.
در ضمن در نشست سالانه « فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی » در روزهای 11و 12 مارش ، آقای حسین ماهوتیها برای مدت یکسال بعنوان هماهنگ کننده و آقای حمید یزدانفر به عنوان جانشین هماهنگ کننده انتخاب شدند .

14/3/2006 برابر 23 /12/1384
----------------------------------------

قطعنامه تجمع اعتراضی در ژنو
برقراری مجدد نظارت دائمی بر وضعيت حقوق بشر در ايران را
از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستاريم


امروز ما دور هم جمع شده ايم تا صدای اعتراض خود عليه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران را به گوش جهانيان برسانيم .
بنابر گزارش سالانه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"، 1279 مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده است. که 584 مورد نقض حقوق فعالين اجتماعی و سياسی، 213 مورد نقض حقوق دانشجويان و 184 مورد نقض حقوق خبرنگاران و مطبوعات را شامل می گردد.
بنا بر اين گزارش 232 نفر اعدام و يا حکم اعدام گرفته اند، که بين آنها جوانان اعدام شده زير 18 سال هم ديده می شود . حکم 43 نفر از اعدام شده گان در 20 شهر مختلف ايران اجرا شده است.
قابل توجه است که بيش از نيمی از اعدام ها در بعد از آخرين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اجرا در آمده است.
علاوه بر اين؛ اعدام زندانیان سیاسی, سرکوب تظاهرات، سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، دستگيرهای دستجمعی , نقض حقوق زندانیان و ... از جمله موارد ديگری است که در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.
لازم به ذکر است که 840 مورد نقض حقوق بشر در اين گزارش ، در بعد از تاريخ آخرين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بوقوع پيوسته است ، نشستی که ايران در دستور کار آن قرار نگرفت .
بدين ترتيب حقوق بشردر ایران نه به صورت خودسرانه و توسط چند نفر قانون گریز ، بلکه بطور گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران نقض میگردد.
براین اساس و از آنجائيکه :
• نقض حقوق بشردر ایران روندی افزايشی داشته و
• رژيم جمهوری اسلامی گفتگوهای چند سال گذشته با نهادهای بین المللی را برای فرار از محکومیت جهانی مورد سوء استفاده قرار داده و همچنين
• ناظرین داخلی بعلت نداشتن مصونیت و محدوديت های گسترده قادر به ایفای نقش نظارتی خويش نيستند ؛

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" همراه با قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و تمامی کسانی که از رعايت ميثاق های حقوق بشر در ايران و از خواست های اين تجمع حمايت بعمل آورده اند؛ از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهيم:
1. نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند،
2. ناظری ويژه و دائمی برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين نمايد.
14/3/2006 برابر 23 /12/1384
« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »
ihrnena@gmail.com
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016