چهارشنبه 2 فروردین 1385

احمد شيرزاد: بايد ابتكار عمل در ديپلماسي هسته‌اي را به‌دست گيريم، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۰۲‬

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت كه جمهوري اسلامي ايران بايد ابتكار عمل در ديپلماسي هسته‌اي را به‌دست گيرد.

" احمد شيرزاد " روزچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، افزود: رسانه‌هاي غربي مي‌خواهند مسوولان كشور را به اشتباه بيندازند و آنان را مشغول مساله اختلاف بين كشورهاي عضو شوراي امنيت كنند.

شيرزاد تصريح كرد:دل بستن به اختلاف‌هاي موجود بين پنج عضو شوراي امنيت اشتباه است.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت خاطرنشان كرد: به عقيده من وقتي آنها در چنين موضعي قرار گرفته‌اند، قصد دارنداقداماتي را عليه ما شكل دهندو منافع حاصل را بين خود تقسيم كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: غرب دستاوردهاي هسته‌اي ايران را بهانه قرار داده تا بتواند اهداف خود را دنبال كند و اين همان شيوه‌اي است كه پيش از اين از سوي غرب آزموده شده است.

شيرزاد تاكيد كرد: اگر كار از لحاظ سياسي به نحوي طراحي شود كه بتوانيم از همه توانايي‌هاي ملي استفاده كنيم از اين روند نتيجه خواهيم گرفت.

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: امروز به ابتكارات بزرگ و شجاعت سياسي براي حفظ منافع ملي در زمينه هسته‌اي نياز داريم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد شيرزاد: بايد ابتكار عمل در ديپلماسي هسته‌اي را به‌دست گيريم، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016