دوشنبه 7 فروردین 1385

احمدي نژاد: دوران زورگيري و قلدري به پايان رسيده است، به هيچ كشوري امتياز نمي‌‏دهيم، ايلنا

- با اتكا به قدرت ملت, ذره‌‏اي از مواضع خود عقب نشيني نمي‌‏كنيم

تهران- خبرگزاري كار ايران

دوران زورگيري و قلدري به پايان رسيده و فرهنگ و تمدن جاي آن را گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران ايلنا, محمود احمدي نژاد, روز گذشته در استاديوم ورزشي شهر "سي سخت" با بيان اين كه دشمنان ما قبول كرده‌‏اند كه ملت ما به دانش هسته‌‏اي دست پيدا كرده، گفت‌‏: با اين حال مي‌‏خواهند با جو سازي و تبليغات از ما امتياز بگيرند، اما بدانند ملت با اتكا به قدرت ملت ذره‌‏اي عقب نشيني نخواهد كرد.
احمدي نژاد تصريح كرد: ملت ايران, صلح طلب و عدالت جو بوده و خواهان برپايي صلح و آرامش و برچيده شدن سلاح‌‏هاي كشتار جمعي از زرادخانه‌‏هاي كشتار جمعي است.
وي، با بيان اين كه ملت ايران از عدالت و حقوق ملت‌‏هاي ستم ديده حمايت مي‌‏كند، افزود: به لطف خدا پيروزي نهايي از آن ملت ايران بوده و به زودي نيز پيروزي را در آ‌‏غوش خواهد كشيد.
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت با اتكا به ملت از هيچ قدرتي نخواهد هراسيد و از حقوق آنها دفاع خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: ما امروز با اتكا به ملت و تاسي به سيره پيامبر اكرم از حقوق ملت و تماميت كشور با قدرت دفاع خواهيم كرد.
احمدي نژاد گفت: امروز دستيابي به قله‌‏هاي علم و دانش و استفاده از همه فناوري‌‏ها به خصوص دانش هسته‌‏اي خواست همه ملت ايران است.
وي، بيكاري در كشور را يكي از مشكلات بزرگ دولت دانست و گفت: ايجاد اشتغال براي جوانان درصدر برنامه‌‏هاي دولت است.
احمدي نژاد اظهار اميدواري كرد: همت جوانان و پشتيباني دولت، شهرستان سي‌‏سخت آباد و به الگوي سازندگي براي همه ملت ايران تبديل شود.
وي گفت: امروز دولت تمام دقت امكانات و وقت خود را براي آبادي و ايجاد اشتغال بسيج كرده و در سال جاري شاهد تحرك خوبي در اين بخش خواهيم بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس جمهور تصريح كرد: استان كهكيلويه و بويراحمد و شهرستان سي‌‏سخت از معادن و مخازن طبيعي سرشار و نيروي انساني متعهد و با استعداد برخوردار است، بايد با توكل به خدا و تكيه بر استعدادهاي شبانه‌‏روزي اينجا و كل كشور را بسازيم.
وي تاكيد كرد: دولت خدمتگذار شما بوده و مصمم است در خدمت شما و دست در دست شما كشور را براساس عدالت بسازد.

Copyright: gooya.com 2016