پنجشنبه 10 فروردین 1385

پيام سازمان همجنسگرايان ايراني به بيست و سومين کنفرانس جهاني ايلگا - ايپريل 2006 - ژنو

بيست و سومين کنفرانس جهاني ايلگا در حالي برگزار مي شود که سازمان همجنسگرايان ايراني (PGLO) به عنوان تنها سازمان فعال مدافع حقوق همجنسگرايان، دوجنسگرايان و ترنسجندرهاي ايراني سومين سال فعاليت خود را آغاز کرده و راهي سخت و دشوار را در پيش رو دارد. سازماني که 4 سال پيش با تشکيل يک گروه اينترنتي به نام رنگين کمان در داخل ايران پايه ريزي شد و در طول مدت دو سال و پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان توانست که سازماني را تشکيل و به ثبت برساند و فعاليت هاي خود را توسعه بخشد. اما متاسفانه به دليل شرايط ويژه داخل ايران که همجنسگرايي و روابط همجنسگرايانه جرم محسوب مي شود بديهي است که هر فعاليتي در اين زمينه نيز شامل مجازات خواهد بود بنابراين مجبور شديم که سازمان را در خارج از ايران تشکيل دهيم و بيشترين راه ارتباطي موجود اينترنت و آدرس هاي پست الکترونيکي بود.

در طول دو سال گذشته جامعه اقليت هاي جنسيتي ايراني (LGBT) فعاليت هاي چشمگيري داشتند. ايجاد يک سازمان اجتماعي که تنها هدف آن آزادي و برابري اجتماعي و جنسيتي است قدم موثري در اين راه محسوب مي شود همچنين وجود رسانه هاي الکترنيکي که در طول اين مدت شروع به کار نمودند نيز بر رشد و آگاهي رساني اجتماعي بي تاثير نبوده است. در حال حاضر جامعه اقليت هاي جنسيتي ايراني (LGBT) داراي سه نشريه الکترونيکي به نام هاي چراغ، دلکده و ماها و يک راديو اينترنتي به نام رها و خبرنامه اي به نام بيداري هست که در زمينه هاي خبري و اجتماعي و فرهنگي فعاليت مي کنند.

در طول يک سال گذشته توانستيم در جامعه بين الملل نيز حاضر شده و موفق شويم به عنوان نماينده ايران عضو رسمي جمعيت جهاني همجنسگرايان (ايلگا) شويم و همچنين ارتباطات مستمري را با سازمان ديده بان حقوق بشر (HRW) و نيز کمسيون بين المللي حقوق بشر همجنسگرايان (IGLHRC) داشته باشيم. همچنين عضو افتخاري کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار گرديديم و سعي کرديم که با اين معضلات اجتماعي که خود نيز تحت اثر آن هستيم مبارزه کنيم.

در سال گذشته ما با اعدام ها و محکوميت ها و مجازات هاي متعددي به دليل روابط همجنسگرايانه در ايران رو به رو بوديم. اعدام دو مرد که يکي از آن ها زير سن قانوني بود در مشهد به جرم همجنسگرا بودن و رابطه جنسي مردان، اعدام دو نفر همجنسگرا در گرگان، محکوميت اعدام دو مرد به جرم داشتن روابط همجنسگرايانه در تهران که در روزنامه اعتماد نيز چاپ شد، پيگرد ها و فرار تعداد زيادي از همجنسگرايان و دوجنسگونگان ايراني که مبتني بر گرايش جنسي آن ها بود.

ايران يکي از کشورهايي است که قانون مجازات سختي براي همجنسگرايان در نظر گرفته است و اين قوانين بعد از رژيم جمهوري اسلامي در قانون مجازات اسلامي خود گنجانده شد. برخي از منابع تعداد 4000 اعدام همجنسگرايان را از انقلاب سال 1979 تا سال 2000 گزارش کرده اند. ما نيز گزارش هاي فراواني از تهديد و پيگرد همجنسگرايان در داخل ايران، دستگيري و به دام انداختن آن ها بر روي اينترنت، شکنجه و تجاوز جنسي و روحي، شلاق و جريمه هاي نقدي و ... را در دست داريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همجنسگرايان ايراني نه تنها در داخل ايران با مشکلات عديده خانوادگي و اجتماعي و قانوني مواجه هستند حتي زماني که به خارج از کشور نيز متواري شده و درخواست پناهجويي مي نمايند اين مشکلات بيشتر نيز مي گردد. دولت هاي پناهنده پذير از پناه دادن آنها خودداري مي کنند و وجود قوانين جزايي اسلامي را تنها نوشته اي در کتاب قانون دانسته و ادعا مي کنند که آنها اجرا نمي شوند و ايران را سرزمين امني براي همجنسگرايان مي پندارد در صورتيکه ما شاهد اظهارنظرهاي مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران آقايان علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي در بيانيه خطاب به کنفرانس حج و همچنين آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه ماه فوريه سال جاري بوديم که همجنسگرايي را به شدت محکوم کرده و آن را از مظاهر پست روي و شوت راني و ننگ جامعه هاي اروپايي و امريکايي اعلام کرده اند با اين وجود چطور مي توان تصور کرد که همجنسگرايان در امنيت به سر مي برند.

سازمان همجنسگرايان ايراني خواستار رفع هرگونه شکنجه، ترس، تهديد و حذف هرگونه مجازاتي بر پايه گرايش جنسي در ايران مي باشد و تمام سعي و تلاش خود را در اين راستا خواهد کرد و از تمام سازمان هاي مدافع حقوق اقليت هاي جنسيتي (LGBT) دعوت مي کند که در اين راه همراه و هميار جامعه همجنسگراي ايراني باشند و با حمايت هاي خود ما را در اين راه سخت ياري رسان باشند. براي اطلاعات بيشتر لطفا با دفتر روابط عمومي سازمان به آدرس پست الکترونيکي pglo@pglo.org مکاتبه نماييد.

سازمان همجنسگرايان ايراني

Copyright: gooya.com 2016