دوشنبه 14 فروردین 1385

يوسف مولايي، وكيل اكبر گنجي: دوران محكوميت گنجي به پايان رسيده است و وي آزاد شده تلقي مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل اكبر گنجي گفت: به اعتقاد ما دوران محكوميت گنجي به پايان رسيده است و وي آزاد شده تلقي مي‌‏شود.

يوسف مولايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه اكبر گنجي طبق مقررات آزاد شده است، گفت: حضور موكلم در خارج از زندان نه خلاف ضوابط و مقررات است و نه خلاف قانون، بنابراين گنجي مطابق قوانين و مقررات در خارج از زندان به سر مي‌‏برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين در حالي است كه محمود سالاركيا، معاون امور زندان‌‏هاي دادستاني تهران پيش از اين به خبرنگار "ايلنا" گفته بود كه "با موافقت دادستاني تهران گنجي روز 27 اسفند ماه سال 84 به مرخصي هفت روزه اعزام شد كه اين مرخصي در روز پنجم فروردين ماه جاري به پايان مي‌‏رسيد و وي بايد خود را به زندان معرفي مي‌‏كرد كه اين كار را نكرد بنابراين مدتي كه وي خود را به زندان معرفي نكرده است، غيبت محسوب مي‌‏شود كه بايد محاسبه شود.

Copyright: gooya.com 2016