پنجشنبه 3 فروردین 1385

فرمانده ناجا: ادامه پيگيري‌ها براي دستگيري عاملان جنايت سيستان و بلوچستان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه بازديد از يگانهاي انتظامي مستقر در خيابان انقلاب اعلام كرد: ميزان جرايم در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15 تا20 درصد در كشور كاهش يافت.

به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار اسماعيل احمدي‌ مقدم با مطلوب برشمردن آمادگي يگانهاي انتظامي مستقر شده در خيابانهاي پايتخت، گفت: نتايج اجراي طرحهاي افزايش امنيت اجتماعي بويژه در اواخر تابستان و اسفندماه سال 84، در فروردين ماه 85 قابل ارزيابي است.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته شاهد كاهش 5 درصدي جرايم در كل كشور بوديم، خاطرنشان كرد: در اين ميان ميزان جرايم در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 15 تا 20 درصد در كشور كاهش داشته است، اين در حاليست كه مقايسه ميزان جرايم در 5 روز گذشته نسبت به 5 روز اول اسفندماه در كل كشور مشخص كرد كه در اين مدت 50 درصد جرايم كاهش يافته است.

سردار احمدي مقدم افزود: در سال جاري نيروي انتظامي تمام تلاش خود را جهت تكميل طرحهاي ارائه شده در سال گذشته از قبيل افزايش امنيت اجتماعي و مبارزه با مواد مخدر خواهد كرد.

وي در خصوص ورود مواد مخدر به كشور با اشاره به اينكه در سال گذشته ورود مواد مخدر 20 درصد نسبت به سال پيش از آن كاهش يافت، خاطرنشان كرد: در سال ،83 يكهزار و 200 تن مواد مخدر وارد كشور شد و اين در حاليست كه اين رقم در سال 82 يكهزار تن بوده است.

به گزارش ايسنا فرمانده ناجا اضافه كرد: در اين ميان نيروي انتظامي نيز موفق به كشف بيش از 300 تن انواع مواد مخدر شد كه بر اين اساس به طور كلي يك سوم مواد مخدر قاچاق كشف شده است.

به گفته سردار احمدي مقدم، كشف مواد مخدر منجر به كاهش ميزان عرضه آن و افزايش ناخالصي مواد مخدر شده است كه اين ناخالصي نيز سبب افزايش مرگ و مير معتادان مي‌شود.

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص شناسايي و يا دستگيري عاملان جنايت سيستان تصريح كرد: عاملان اين جنايت كه از سوي نيروي انتظامي بخوبي شناخته شده هستند، در حال حاضر در داخل خاك كشور ايران نبوده و به يكي از دو كشور پاكستان و افغانستان گريخته‌اند و از اين رو عمليات دستگيري اين افراد همچنان از سوي نيروي انتظامي در حال پيگيري است.

فرمانده ناجا از انجام عمليات انسداد مرز و تقويت يگانهاي زميني، هوايي، رزمي و مرزي شرق كشور از اواخر فرودين ماه خبر داد و گفت: با مجموع برنامه‌هاي در نظر گرفته شده در سال جاري ضريب امنيت مرزها افزايش خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، فرمانده ناجا به همراه فرمانده انتظامي تهران بزرگ پس از پايان بازديد از يگانهاي گشت، از كلانتري 125 يوسف‌آباد نيز بازديد به عمل آورند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سردار طلايي در حاشيه اين بازديد با اشاره به اينكه بيشتر سرقت‌هاي رخ داده در چند روز گذشته به لوازم داخل خودرو و خودرو مربوط مي‌شود، گفت: عمده سرقت‌هاي رخ داده در تهران به وسايل خودرو و خودرو اختصاص مي‌يابد كه اين مسأله نشان دهنده غفلت كارخانه‌هاي داخلي توليد خودرو در خصوص نصب سيستمهاي ايمني جهت پيشگيري از سرقت است.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه در خصوص افزايش ضريب ايمني خودروها با مسوولان ذيربط و كارخانه‌هاي توليد كننده مذاكراتي انجام شده است، خاطرنشان كرد: از توليد كنندگان برخي خودروها تقاضا شده كه نواقص مربوط به سيستمهاي ايمني خودروها را برطرف كنند، درغير اين صورت از اوايل سال جاري، اسامي اين خودروها اعلام خواهد شد تا مردم در خريد برخي از اين خودروها تجديد نظر كنند.

سردار طلايي همچنين در خصوص اقدامات ايمني جواهرفروشي‌ها و بانكها جهت جلوگيري از وقوع سرقت افزود: از ابتداي سال جاري فعاليت اين اصناف و بانكهاي فاقد سيستم مانيتورينگ ممنوع است.

Copyright: gooya.com 2016