یکشنبه 20 فروردین 1385

با ابلاغ احمدي نژاد: اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاه‌ها، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

وزارتخانه‌هاي علوم،تحقيقات و فناوري،بهداشت،درمان وآموزش پزشكي،آموزش وپرورش ودانشگاه آزاد اسلامي موظفند خلاصه‌اي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران را در متن كتب درسي كليه رشته‌هاي تحصيلي متناسب با موضوع آن بگنجانند.

با ابلاغ رييس جمهور مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها ابلاغ شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از سايت اطلاع رساني دولت؛ بر اساس اين ماده واحده كه مصوب جلسه 579 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد نظر به اهميت تاريخ تمدن و فرهنگ ايران و اسلام، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري،بهداشت،درمان وآموزش پزشكي،آموزش و پرورش ودانشگاه آزاد اسلامي موظفند خلاصه‌اي ازتاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران را در متن كتب درسي كليه رشته‌هاي تحصيلي متناسب با موضوع آن بگنجانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

طبق تبصره اين ماده واحده به منظور ايجاد هماهنگي وانسجام درمتون موردنظر و پيگيري ونظارت بر اجراي اين مصوبه،كميته‌اي به مسئوليت دكتر علي اكبر ولايتي و با حضورمعاونين ذيربط دستگاههاي فوق‌الذكر تشكيل و گزارش عملكردآن هر سه ماه يك بار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌گردد. تصميمات اين كميته لازم ‌الاجرا است.

همچنين محتواي هر يك از موضوع‌ها حسب مورد در وزارتخانه‌ها يا دستگاههاي ذيربط تدوين و ارائه مي‌شود.

Copyright: gooya.com 2016