سه شنبه 29 فروردین 1385

دعوت گنجي از نيروهاي سياسي براي نقد مانيفست جمهوري‌خواهي، روزنا

روزنا_مريم شباني: صداي كف‌زدن‌هاي چند عضو تحريريه روزنامه اعتمادملي كه بلند شد همگان چشم چرخاندند و اكبر گنجي را ايستاده در آستانه تحريريه ديدند،ناخودآگاه قلم برزمين گذاردند و به احترام ميهماني عزيز برخاستند و كف زدند.

اكبر گنجي امروز عصر ميهمان روزنامه اعتمادملي بود.نويسنده سال‌هاي نه‌چندان دور مطبوعات اصلاح طلب و پرآوازه ترين زنداني سياسي ساليان اخير، امروز پس از گذشت يكماه از آزادي خويش به دعوت سايت " روزنا" به روزنامه اعتمادملي آمد تا از اين رهگذر اعضاي تحريريه روزنامه در ديداري كوتاه سخنان او را بشنوند ، اگرچه گنجي اين روزها بنا دارد بيشتر بشنود تا اينكه سخن بگويد.

براين اساس است كه گنجي مدتي است اغلب وقتش را با ميهمان داري و درمان مي‌گذارند و درپس همين ديد و بازديدها است كه اشتياق خويش براي شنيدن نقدها و نظريات ديگران درباره مواضع خويش را پنهان نمي‌كند. چه آنكه باز شدن باب نقد آرا و عقايد گنجي، خود بهترين بهانه را براي آغاز نوشتن و سخن گفتن اين نويسنده سياسي به دست مي‌دهد. او پيوسته تاكيد دارد كه قصد سكوت ندارد و مترصد فرصتي براي گفتن و نوشتن مانده است. گنجي براي خود رسالت روشنفكري قايل است و از اين روست كه امروز هم همچون روزهاي پيشين از دوستان و منتقدين خويش دعوت كرد كه نقدهاي خود به مواضع او را بي‌رحمانه بيان كنند.

دعوت گنجي از دوستان اصلاح طلب خويش براي نقد آرا و نظريات او در مانيفست جمهوري‌خواهي اگرچه عرصه را براي پاسخ گفتن او آماده مي‌كند اما گنجي يك هدف ديگر نيز در اين عرصه تعريف كرده است.او در جمع اعضاي تحريريه اعتمادملي هدف خويش از دعوت به گفتگو و نقد بي‌رحمانه را ساختن و تقويت " عرصه عمومي" اعلام كرد.

اكبرگنجي كه چهره‌هايي از اصلاح طلبان اصلي‌ترين منتقد نظرياتش در مانيفست جمهوري‌خواهي هستند در اين ديدار و گفتگوي صميمانه عملكرد اصلاح طلبان و دولت اصلاح طلب را نقد كرد اگرچه اين تذكر را نيز لازم دانست كه همواره تلاش داشته تا كمتر نقدي را به دولت خاتمي و اصلاح طلبان وارد كند.اما اين گفته مانع از اين نشد كه اين روزنامه‌نگار منتقد چنين سخناني را نيز بيان نكند:« درعالم سياست با افراد سروكار داريم.با همه محدوديت‌ها قرار نبود دولت و مجلس ششم اينگونه عمل كنند.اصل مطلب اين جاست كه دوستان هيچ خط قرمزي نداشتند و هيچ جا نايستادند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گنجي در اين ديدار دوستانه وقتي در جمع اعضاي "روزنا" قرار گرفت نتوانست اشتياق خود را از ديدن و خواندنمطالب نوشته شده در وبلاگ‌ها پنهان كند و وقتي تعدادي از عكس‌ها و نوشته‌هاي وبلگي را به او نشان داديم، لبخندي كه چهره‌اش را پوشاند ديدني بود.

حضور گنجي در روزنامه كوتاه بود و مغتنم. اشتياق او براي گفتگو و شنيدن سخن ديگران بود كه وعده ديداري ديگر با گنجي را رقم زد.اما زيباترين صحنه حضور گنجي در اعتماد ملي لحظه‌ ترك روزنامه بود كه خروجش از روزنامه با تشويق و خوشحالي ناگهاني چند رهگذر مواجه شد.آنها فرياد زدند:« آقاي گنجي قربونتون بريم!»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دعوت گنجي از نيروهاي سياسي براي نقد مانيفست جمهوري‌خواهي، روزنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016