سه شنبه 29 فروردین 1385

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير کبير در حمايت از دانشجويان دانشگاه رجايي

هم اکنون بيش از يک هفته از اعتصاب و تحصن سراسري دانشجويان دانشگاه رجايي مي گذرد و علي رغم تلاش گسترده ي دانشجويان اين دانشگاه براي احقاق حقوق اوليه صنفي خود،مسئولان انتصابي دانشگاه کوچکترين توجهي به دانشجويان نکرده و تنها به تهديد وارعاب آنان پرداخته اند .
دانشجويان اين دانشگاه اکنون در زير فشار سنگين نهاد ها ي اطلاعاتي و اداره ي حراست اين دانشگاه بوده و خطر برخوردهاي سنگين و ناعادلانه به شدت سرنوشت تحصيلي آنان را تهديد مي کند و لغو تعهد و اخراج دانشجويان از دانشگاهي که در بدو ورود آنان شروع تحصيلشان منوط به ارائه ي تعهد کتبي مي باشد، اکنون در کف مديراني قرار گرفته است که دانشگاه را جولانگاه و عرصه ي تاخت و تاز خويش قرار داده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامي پلي تکنيک ضمن اعلام حمايت کامل و قاطع خود از دانشجويان دانشگاه رجايي،خواستار رسيدگي فوري و بدون قيد و شرط به درخواست هاي صنفي اين دانشجويان است و مسئوليت هر گونه برخورد با اين عزيزان را مستقيماً متوجه تصميم گيرندگان حکومتي دانشگاه ها مي داند و اعلام مي دارد در صورت عدم توجه مسئولان به خواست دانشجويان دانشگاه رجايي و در صورت اجراي کوچکترين تصميمي عليه آنها ، دانشجويان دانشگاه پلي تکنيک نيز در کنار معترضين قرار خواهند گرفت.

Copyright: gooya.com 2016