سه شنبه 29 فروردین 1385

كاركنان دانشگاه نيز با صدور بيانيه اي به جمع دانشجويان معترض دانشگاه رجايي پيوستند، ايرانيوز

رئيس فعلي دانشگاه از ابتدا با وعده و وعيدهايي شروع به كاركردند كه تاكنون به هيچ كدام عمل نكرده‌اند و 180 درجه مقابل آنها عمل نموده‌اند. پس اين رئيس كارش را با گول زدن اساتيد،‌ كاركنان و دانشجويان ونهايتاً با دروغگويي آغاز نموده است.


به گزارش ايرانيوز،‌ درپي تجمع هاي اعتراض‌آميز دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي، دانشجويان رشته مهندسي،‌ كاركنان دانشگاه، انجمن اسلامي دانشگاه وجمعي از دانشجويان دانشگاه،‌ بيانيه‌هايي را به طورجداگانه صادر كردند.

دانشجويان مهندسي دانشگاه در بيانيه خود ضمن بيان مشكلات دانشجويان رشته مهندسي اين دانشگاه همچون تك‌دوره‌اي بودن ورودي‌هاي مهندسي،‌نبود رشته مشابه بعضي از دوره‌هاي مهندسي در دانشگاه،‌ ارائه نشدن سرفصل‌هاي دروس مهندسي،‌ عدم وجود صندوق رفاه دانشجويي،‌عدم انجام پرو‍‍ژه‌هاي علمي وآموزشي و مشخص نبودن نوع مدرك تحصيلي خواستار حضور وزيرعلوم درجمع دانشجويان شدند.

همچنين دانشجويان عضو شوراي صنفي دانشگاه طي روزهاي گذشته بيانيه‌اي راصادركرده بودند كه طي آن ازدانشجويان خواسته بودند به تجمع‌ها پايان دهند. به دنبال اين اقدام شوراي صنفي، جمعي از دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي ضمن تكرار خواسته خود اعلام كردند:‌

«آيا بيانيه‌اي كه درجلسه‌اي با حضورتنها چهارنفر ازاعضاي شوراي صنفي درحالي كه دو نفر آنان به نشانه مخالفت با آن جلسه را ترك كرده‌اند داراي اعتبار است؟ آيا اين دونفر با صدور چنين بيانيه‌اي قصد سوء استفاده از جايگاه خود درشوراي صنفي و هزينه كردن اعتبار و نام اين نهاد كه متولي اصلي پيگيري مطالبات دانشجويان است را نداشته‌اند؟‌
اگر مايليد تحصن منطقي‌تر و معقول‌تر ادامه پيدا كند پس به عنوان شوراي صنفي كه بايد در اين‌گونه موارد عامل ايجاد اتحاد بين دانشجويان (نه تشكل‌ها) باشد خودتان وارد عمل شده وسعي كنيد از پراكندگي‌ها جلوگيري كنيد وسعي نكنيد با انحراف مسير اين تحصن و خاموشي چراغ آن كمك كنيد.
آيا مي‌ترسيد نظرات و عملكرد خود را در جمع دانشجويان متحصن مطرح كنيد؟‌»
از طرفي دكتر صدرنژاد، رئيس دانشگاه شهيد رجايي نيزپيامي را منتشر كرده بود كه طي آن به‌گونه‌اي به اقدامات دانشجويان، معترض شده بود. در واكنش به انتشار اين پيام، كاركنان دانشگاه نيز ضمن اظهار اعتقاد خود ودانشجويان به نظام جمهوري اسلامي،‌ رئيس دانشگاه را انساني مغرور و تندخو خواندند و اظهار داشتند:
«...رئيس فعلي دانشگاه از ابتدا با وعده و وعيدهايي شروع به كاركردند كه تاكنون به هيچ كدام عمل نكرده‌اند و 180 درجه مقابل آنها عمل نموده‌اند. پس اين رئيس كارش را با گول زدن اساتيد،‌ كاركنان و دانشجويان ونهايتاً با دروغگويي آغاز نموده است.
دانشجويان عزيز،‌‌ آقاي صدرنژاد اساساً با كارشناس و نظريه‌هاي كارشناسي و اصل مشورت مخالف است و همگان مي‌دانند جلساتي را كه او درآنها حضوردارد يكطرفه است. حتي شوراي معاونين در حرف و شعار به نظريات مي‌پردازند والا در عمل توخالي است...»

اين گزارش مي‌افزايد كه انجمن اسلامي دانشجويان نيز در حمايت ازتحصن صنفي دانشجويان بيانيه‌اي صادركرد كه در بخشي از آن ضمن اظهار نارضايتي ازپيام رئيس دانشگاه، آمده است:

«چند روزي است كه دانشجويان دانشگاه رجايي دست به تحصن زده وخواستاربركناري مديريت دانشگاه شده‌اند...

برخوردهاي دهه شصتي رياست دانشگاه باعث نارضايتي اساتيد و كاركنان دانشگاه گرديده است به گونه‌اي كه بعضي از اساتيد مجرب دانشگاه در اين سه سال اخير اقدام به ترك دانشگاه كرده‌اند و كاركنان دانشگاه تحت فشارهاي غيرمنطقي قراردارند. واكنش آقاي صدرنژاد به اعتراضات اخير دانشجويان نيز قابل توجه است. وي نه تنها پاسخي به سؤالات دانشجويان نداد بلكه دانشجويان را اخلال‌گر و مخل نظم خواند... در روز جمعه نيز بيانيه‌اي از طرف خودشان بين دانشجويان پخش كردند كه نشاني از منطق و تفكر درآن نيست .

آقاي صدر نژاد اعتراض به حق دانشجويان كه كاملاً صنفي است و تنها دليل آن سو مديريت شماست و تراوشات ذهني شما آنرا هرج و مرج برنامه ريزي شده مي‌نامد آيا دانشجويان اين دانشگاه بارها از طريق گفت و گو با نامه نگاري مشكلات خود را در ميان نگذاشته اند؟ آيا از كسي كه به او ستم كرده‌ايد انتظار داريد كه از شما تقدير كند... »

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي نيز ضمن نامه اي به وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس هيئت امناي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ضمن اشاره به قدمت ده ساله‌ي دانشگاه خواسته‌هاي دانشجويان را مبني بر رفع بلاتكليفي دانشگاه وكشمكش بين وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بر سر مديريت دانشگاه رفع اختلاف سرانه‌ي دانشجويان تشكيل جلسات هيئت امنا به عنوان مرجع اصلي سياست گذاري و ... مطرح كردند و در پايان بي حرمتي و توهين به مقام استاد و دانشگاه را محكوم كرده و خواستار برخورد با كساني شده‌اند كه ازفرصت استفاده نموده و به اموال بيت المال آسيب رسانده‌اند.

Copyright: gooya.com 2016