چهارشنبه 30 فروردین 1385

نصب اتاقک شیشه ای برای کنترل دانشجویان در دانشگاه رجایی، خبرنامه اميرکبير

بعد از گذشتن از درب اصلی دانشگاه رجایی، دانشجویان موظف هستند وارد اتاقک شیشه ای بزرگی شوند که دارای دو بخش مجزای ورود آقایان و خانومهاست!

نگهبانانی در داخل این ورودی استتار شده وجود دارند که در شرایط اضطراری! اجازه ی بازرسی کیف دانشجویان را دارند.

این اتاقک شیشه ای با هزینه ی ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان ساخته شده است و مشخص نیست که چرا بودجه ی دانشگاه به جای آنکه صرف چنین کاری شود، برای بهبود امکانات نامطلوب خوابگاه های دانشجویی مصرف نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنین معاون وزیر آموزش و پرورش که برای آرام کردن دانشجویان دانشگاه رجایی دیروز در جمع متحصنین حاضر شده بود در جمع دانشجویان اعلام کرد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای ساماندهی سرویسهای حمل و نقل این دانشگاه اختصاص یافته است و دیگر دانشجویان مجبور نیستند برای رفتن از خوابگاه به دانشگاه ، مسیر دو ساعته را با تاکسی و … طی کنند.

دانشجویان هم در مقابل اعلام کردند که وزیر باید شخصا در جمع آنان حاضر شده و به کلیه درخواستهای آنان اعمم از برکناری رئیس دانشگاه و حذف گزینش این دانشگاه تن بدهد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نصب اتاقک شیشه ای برای کنترل دانشجویان در دانشگاه رجایی، خبرنامه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016