جمعه 1 اردیبهشت 1385

نامه سرگشاده سيزده فيزيكدان آمريكايى به جورج بوش در باره تهديد استفاده از سلاح اتمى عليه ايران، صدای ما

برگردان: صداى ما
http://www.sedaye-ma.org


حضور محترم رئيس جمهوری ايالات متحده، جورج دبليو بوش
۱۶۰۰ خيابان پنسيلوانيا، واشنگتن دی‌سی ۲۰۵۰۰


آقای رئيس جمهور گرامي

مقالات اخير مجله "نيويورکر" و روزنامه "واشنگتن پست" از اين خبر می‌دهند که کاخ سفيد و طراحانِ وزارت دفاع (پنتاگون) بنحو فعالی استفاده از سلاح‌های تاکتيکی اتمی را مورد بررسی قرار داده‌اند. ما بعنوان اعضای حرفهِ شغلی که سلاح‌های اتمی را بوجود آورده است از شما می‌خواهيم که از چنين عملی که عواقب وخيم برای آمريکا و دنيا دارد خودداری کنيد.

۱۸۰۰ نفر از فيزيکدانان طوماری را در مخالفت با سياست‌های جديد آمريکا در مورد سلاح‌های اتمی امضاء کرده‌اند. اين سياست‌ها در را بر روی استفاده از سلاح‌های اتمی در مواردی نظير ايران باز می‌کند. اين سياست‌ها به قول "لينتون بروکس" مدير اداره امنيت اتمی ملی يک "رويگردانی اساسی و راديکال از گذشته" می‌باشد. براستی بعد از پايان جنگ جهانی دوم سياست آمريکا سلاح‌های اتمی را بعنوان "سلاح‌های آخرين چاره" در نظر گرفته که فقط وقتی که بقای کشور و يا بقای يک کشور متحد در خطر است و يا حداکثر در موارد به غايت ضروری نظامی می‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در حاليکه سياست‌های جديدِ سلاح‌های اتمی مرحله استفادهِ بالقوه از اين سلاح‌ها را بنحو چشمگيری بجلو کشيده و شاهد اين امر به روشنی اين واقعيت است که اين سلاح‌ها را بعنوان ابزاری در جعبه ابزار برای نابودی تأسيسات زيرزمينی که عميق‌تر از آنند که بتوان با سلاح‌های عادی نابودشان کرد، در نظر گرفته‌اند. اين يک تغيير و جابجائی خطرناک در منطق توجيهی سلاح‌های اتمی است. به قول "ژوزف روتبلات" برنده جايزه صلح نوبل، بخاطر کوشش‌هايش در جلوگيری از جنگ اتمی، "در خطر اين سياست هرچه گفته شود، مبالغه نيست".

سلاح‌های اتمی در ميان سلاح‌های تخريب جمعی منحصر بفردند: اين سلاح‌ها می‌توانند انرژی عظيم موجود در هستهِ بسيار کوچکِ اتم، انرژی که يک ميليون بار بزرگتر از انرژی موجود در درون بقيه اتم است، را رها سازند. انفجار اتمی ميزان عظيمی از انرژی انفجاری و تشعشات حرارتی و اتمی را آزاد می‌سازد که اثرات مرگبار بلافاصله و تأخيری بروی بدن انسان دارد. بيش از صدهزار انسان در انفجار هيروشيما مردند و سلاح‌های موجود در زرادخانه امروزين قدرتی معادل دويست هزار بمب هيروشيما دارند.

استفاده و يا حتی صرف تهديد به استفاده پيشگيرانه از سلاح‌های اتمی عليه متخاصمی که به سلاح‌های اتمی مجهز نيست به ۱۸۲ عضو غير اتمی امضاء کننده "پيمان عدم گسترش اتمی” می‌گويد که تعهد آنها به اين پيمان هيچ نوع حفاظتی را در برابر حمله اتمی يک کشور اتمی ارائه نمی‌دهد. بنابراين بسياری احتمالاً از اين پيمان خارج خواهند شد و چارچوبِ عدمِ گسترشِ اتمی حتی بيش از آنچه تا حال شده مورد صدمه قرار خواهد گرفت و اين امر اثرات فاجعه‌باری برای امنيت ايالات متحده و دنيا خواهد داشت.

مرز قاطع و روشنی ميان سلاح‌های اتمی "تاکتيکی” کوچک و بزرگ و نيز ميان سلاح‌های اتمی که تأسيسات را هدف می‌گيرند و آنها که ارتش‌ها و شهرها را آماج قرار می‌دهند، وجود ندارد. سلاح‌های اتمی ۶۰ سال است که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. وقتی که ايالات متحده بار ديگر يک سلاح اتمی را بکار برد احتمال اينکه ديگران نيز چنين کنند بالا خواهد رفت. در دنيائی با کشورهای اتمی بسيار بيشتر و در دنيائی که در آن استفاده از سلاح‌های اتمی ديگر "تابو" نباشد، خطر اينکه منازعات منطقه‌ای به يک جنگ اتمی جهانی، که ظرفيت نابودی تمدن ما را دارد، توسعه يابد، بسيار زياد خواهد شد.

برای ايالات متحده بمثابه بزرگترين ابر قدرت بسيار غير مسئولانه است که سلسله اقداماتی را مورد بررسی قرار دهد که بالنهايه به نابودی وسيع حيات در کره زمين خواهد انجاميد. ما از شما می‌خواهيم که علناً اعلام کنيد که ايالات متحده از امکان اتمی چه در حال حاضر و چه در آينده عليه هيچکدام از متخاصمين غيراتمی استفاده نخواهد کرد و از مردم آمريکا می‌خواهيم که نظر خود را در اين مورد به صدای رسا اعلام دارند.

با احترام

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Philip Anderson, Michael Fisher, David Gross, Jorge Hirsch, Leo Kadanoff, Joel Lebowitz, Anthony Leggett, Eugen Merzbacher, Douglas Osheroff, Andrew Sessler, George Trilling, Frank Wilczek, Edward Witten

Titles, addresses and contact information of authors:

Philip W. Anderson: Joseph Henry Professor of Physics, Princeton University, Princeton, NJ 08544. Tel: 609-258-5850, Email: pwa@pupgg.princeton.edu.

Michael E. Fisher: Distinguished University Professor and Regents Professor, Institute for Physical Science and Technology, University of Maryland, College Park, MD 20742-2431. Tel: 301-405-4819, Fax: (301) 314-9404, Email: xpectnil@ipst.umd.edu.

David J. Gross: Frederick W. Gluck Professor of Theoretical Physics, Director-Kavli Institute For Theoretical Physics, University of California Santa Barbara, CA 93106-4030. Tel: 805-893-7337, FAX: (805) 893-2431, Email: gross@kitp.ucsb.edu.

Jorge E. Hirsch: Professor, Department of Physics, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093. Tel: 858-534-3931, Fax: 858-534-0173, Email: jhirsch@ucsd.edu.

Leo P. Kadanoff, John D. and Catherine T. MacArthur Professor of Physics and Mathematics, Emeritus University of Chicago, Chicago, IL 60637. Tel: 773-702-7189, 773-702-7184 (messages), Email: 1-kadanoff@uchicago.edu

Joel L. Lebowitz: George William Hill Professor of Mathematics and Physics, Rutgers, The State University of New Jersey, 110 Frelinghuysen Road, Piscataway, NJ 08854-8019. Tel.: 732-445-3117, Email: lebowitz@math.rutgers.edu.

Anthony J. Leggett: John D. and Catherine T.MacArthur Professor and Professor of Physics and Professor in the Center for Advanced Study, University of Illinois

at Urbana-Champaign, 1110 West Green Street, Urbana, IL 61801-3080. Tel: 217-333-2077, Email: aleggett@uiuc.edu.

Eugen Merzbacher: Kenan Professor Em. of Physics, Department of Physics and Astronomy, University of North Carolina at Chapel Hill. Chapel Hill, NC 27599-3255. Tel: 919-942-5429, Email: merzbach@physics.unc.edu.

Douglas D. Osheroff: J.G. Jackson and C.J. Wood Professor of Physics and Applied Physics, Stanford University, Stanford, CA 94305-4060. Tel: 650-723-4228, Fax: 650-725-6544, Email: osheroff@stanford.edu.

Andrew M. Sessler: Distinguished Director, Emeritus, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, mS71-259, Berkeley, CA 94720. Tel: 510-484-4992, Email: AMSessler@bLgov.

George H. Trilling: Professor Emeritus of Physics, Lawrence Berkeley National Laboratory, MS SOB-6222, Berkeley, CA 94720. Tel: (510) 486-6801, Email: GHTrilling@lbl.gov.

Frank Wilczek: Herman Feshbach Professor of Physics, Department of Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139-4307. Tel: 617-253-0284, Email: wilczek@mit.edu.

Edward Witten: Charles Simonyi Professor of Mathematical Physics, Institute for Advanced Study, School of Natural Sciences, Princeton, NJ 08540. Tel: 609-734-8000, Email: witten@ias.edu.

Copyright: gooya.com 2016