جمعه 1 اردیبهشت 1385

ممانعت نهادهاي امنيتي از برگزاري همايش آموزشي نهضت آزادي ايران، ميزان نيوز

ميزان نيوز: همايش آموزشي نهضت آزادي ايران براي اعضاي جديد آن به علت فشارهاي وزارت اطلاعات به تعويق افتاد. بنابر گزارش دريافتي، در روزهاي پاياني هفته گذشته، ماموران وزارت اطلاعات با احضار و تهديد صاحبان خانه هايي كه بنا بود اين جلسات در آنها برگزار شود از برگزاري آن جلوگيري كردند
لازم به يادآوري است كه جلسات ومراسم مختلف نهضت آزادي ايران مدتهاست كه به علت توقيف ومهروموم شدن دفاتر اين حزب به وسيله دادگاه انقلاب درخانه هاي اعضا برگزار مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين مورد نيز نمايندگان دستگاه امنيتي تهديد به بازداشت صاحبخانه و همه دعوت شدگان در صورت تشكيل جلسات كرده بودند
در ماههاي اخير موج جديدي از احضار و برخورد با اعضاي جديد و جوان اين حزب ديرپاي سياسي - اسلامي صورت گرفته است.و, بويژه در شهرستانها، نمايندگان نهضت آزادي ايران از سوي ادارات اطلاعات براي تعطيل جلسات و مراسم سياسي و ديني زير فشار قرار داشته اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ممانعت نهادهاي امنيتي از برگزاري همايش آموزشي نهضت آزادي ايران، ميزان نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016