چهارشنبه 6 اردیبهشت 1385

دادگاه كامبيز نوروزي، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، برگزار مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات كامبيز نوروزي، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات صبح روز سه‌‏شنبه، بيست و ششم ارديبهشت ماه جاري در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، كامبير نوروزي روز 26 ارديبهشت ماه جاري در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از اتهامات انتسابي خود مبني بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا و تبليغ عليه نظام داير بر شكايت مدعي‌‏العموم خواهد پرداخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيش از اين، جلسه رسيدگي به اتهامات اين مدرس حقوق مطبوعات روز بيستم اسفند ماه سال 84 تجديد شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه كامبيز نوروزي، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، برگزار مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016