جمعه 8 اردیبهشت 1385

يك دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به اتهام نشر اکاذيب محاكمه مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات صادقي دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي صبح روز سه‌‏شنبه 12 ارديبهشت‌‏ماه جاري در شعبه 1103 دادگاه عمومي انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود.
محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اعلام اين مطلب گفت: اتهام موكلم پيش از اين در كميته انضباطي دانشگاه مورد رسيدگي قرار گرفته بود و در مورد آن هم اتخاذ تصميم شده بود، بنابراين منطبق با اصول نيست كه موكلم در مورد يك اتهام در دو مرجع محاكمه شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اتهام موكلش را نشر اكاذيب عنوان كرد و گفت: موكلم چون مسووليت يك نشريه دانشجويي را بر عهده دارد، از اين طريق مبادرت به نشر اكاذيب كرده است. بنابراين بايد در دادگاه مطبوعات و به صورت علني با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات محاكمه شود.

Copyright: gooya.com 2016