چهارشنبه 6 اردیبهشت 1385

نشريه دانشجويي "كتيبه" سه ماه توقيف شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


نشريه دانشجويي «كتيبه» دانشگاه يزد به مدت 3 ماه توقيف شد.

حسن خليلي، مديرمسوول اين نشريه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا - منطقه يزد، گفت: نشريه «كتيبه» در شماره چهارم خود با شكايت مدعي العموم مواجه شد. شكايتي كه در 3 بند تنظيم شده بود؛ اول عدم رعايت درج مشخصات كامل پانويس در مطلب «برگي از تاريخ»‌ و عدم ذكر منبع، كه من اين شكايت را وارد نمي‌دانم و اين مي‌تواند يك نوع شكايت جديد باشد زيرا در قانون ذكر منابع نيامده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خليلي گفت: شكايت دومي كه صورت گرفته عدم رعايت مصالح و منافع كشور و توهين به مقامات در مطلبي تحت عنوان بيانيه 5 تن از اعضاي اصلي شوراي انقلاب است.

مديرمسوول اين نشريه، كميته ناظر صادر كننده حكم را متهم كرد به اين كه يك بار هم قانون مطبوعات را مطالعه نكرده‌اند و در اين جلسه هيچ حقوقداني وجود نداشت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشريه دانشجويي "كتيبه" سه ماه توقيف شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016