شنبه 9 اردیبهشت 1385

دادگاه يك دانشجوي دانشگاه آزاد تجديد وقت شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دادخواه، از تجديد وقت دادگاه رضاپور دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي و موكول شدن آن به 17 ارديبهشت ماه خبر داد.

محمدعلي دادخواه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قرار بود امروز جلسه‌ي رسيدگي به اتهام رضاپور دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي در شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب برگزار شود كه با درخواست ما به علت فراهم شدن فرصت دفاع با مطالعه‌ي پرونده، جلسه‌ي رسيدگي به 17 ارديبهشت‌ماه موكول شد.

وي افزود: اتهام رضاپور اقدام عليه امنيت كشور بيان شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه يك دانشجوي دانشگاه آزاد تجديد وقت شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016