دوشنبه 11 اردیبهشت 1385

ناآرامي در مراسم روز جهاني كارگر: "تفرقه و تشتت مشي وزير كار است"، ايرانيوز

مراسم روز جهاني كارگر كه امسال براي اولين بار بنا به دستور صادر كنندگان مجوز برپايي آن، در مقابل لانه جاسوسي آمريكا و در كمال بي‌نظمي برپا شد، پس از حدود 2 ساعت، به دليل ناآرامي و تنش‌هاي پراكنده پايان يافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري ايرانيوز، امسال صادر كنندگان مجوز برپايي اين راهپيمايي،‌شرط صدور مجوز را برگزاري در مقابل لانه جاسوسي آمريكا اعلام كردند و صبح امروز هزاران نفر از كارگران كارخانه‌هاي سراسر كشور دراين مكان تجمع و اقدام به دادن شعارهاي اعتراضي نسبت به وضع حقوقي و معيشتي خود نمودند.

در حالي كه عليرضا محجوب و علي ربيعي از اعضاي شوراي مركزي خانه كارگر به ايراد سخنراني در جايگاه در نظر گرفته شده پرداختند، جمعيت حاضر اساساً توجهي به اين سخنان نداشتند و كماكان به شعارهاي خود مشغول بودند. اين درحالي است كه هيچ يك از مقامات مسؤول از جمله وزير كار يا معاونان و نمايندگان مجلس نيز در مراسم حاضر نشدند و صندلي‌هاي مدعوين ويژه خالي بود كه بعداً در تشنج به وجود آمده شكست.

هنگامي كه حسن صادقي يكي ديگر از اعضاي سنديكاي كارگري به سخنراني پرداخت و شعار «حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست» سر داد، جمعيت حاضر يكصدا به اعتراض پرداختند و شعار «وزير بي لياقت، استعفا، استعفا»، «تفرقه و تشتت مشي وزير كار است» و «اتحاد و انسجام رمز نيروي كار است» سر دادند.

همچنين گروههاي كارگري سيستاني نيز با طبل و سنج در ميان سخنان حسن صادقي سر و صدا راه انداختند كه مورد اعتراض او واقع شد و ضمن تشكر از بسياري از مقامات بلند پايه كشوري، از نيرو‌هاي انتظامي و بسيجيان خواست تا جمعيت را آرام نموده و مقابل جايگاه بايستند.

در اين هنگام كارگران شعار دادند: «فلسطين رو رها كن، فكري به حال ما كن»، «رييس جمهور ما، برس به فرياد ما» و «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، كارگر بيچاره صاحب عزاست امروز» با اين اتفاق حسن صادقي كه سخنانش كمتر جنبه كارگري و داشت گفت كه مي‌خواهد قطعنامه پاياني را قرائت كند كه باز هم طبال‌ها و سنج‌زن‌هاي سيستان و بلوچستان با نظم خاصي سر و صدا راه انداختند و جمعيت نيز مجدداً شعار دادند؛ «فلسطين رو رها كن، فكري به حال ما كن»، «فرانسه رو نگاه كن، فكري به حال ما كن» و ...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين هنگام درگيري‌هاي پراكنده‌اي ميان برخي تجمع كنندگان و لباس شخصي‌ها رخ داد و در بي‌نظمي حاكم برخي از كارگران توسط اتوبوس از مقابل لانه جاسوسي تخليه شدند و برخي ديگر نيز در حال پراكنده شدن باز هم شعار دادند: «انرژي هسته‌اي چاره كار ما نيست»، «قرارداد موقت اصول برده‌داري است»، «استخدام دايمي حق مسلم ماست»، «كارگر زنداني، آزاد بايد گردد»، «مرگ بر اين زندگي، اين همه شرمندگي» و «بابا آب ندارد، بابا نان ندارد، كيف و قلم ندارد».

برخي كارگران حاضر در مراجعه به خبرنگاران خواستار انتشار واقعيت‌هاي وضع معيشتي خود بودند و مي‌گفتند كه 26 ماه است حقوق دريافت نكرده‌ايم. همچنين برخي از آنها مدعي بودند كه ماههاست برخي از فعالان كارگري زنداني هستند و هيچ كس حاضر به پاسخگويي به خانواده‌هاي آنها نيست.

در حاشيه اين مراسم، چندين تابوت نمادين سفيد رنگ كه بر روي آن نان بربري نصب شده بود، توسط كارگران حمل مي‌شد و در كنار آن نوشته بودند «سفره طعام كارگري».

همچنين حضور نيروهاي انتظامي، بسيجي و برخي لباس شخصي‌ها در مراسم كاملاً مشهود بود. ضمن آنكه بسياري از خبرنگاران خارجي كه به جهت مسايل هسته‌اي كشورمان در تهران بسر مي‌برند، به همراه خبرنگاران داخلي اين مراسم را پوشش دادند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناآرامي در مراسم روز جهاني كارگر: "تفرقه و تشتت مشي وزير كار است"، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016