پنجشنبه 14 اردیبهشت 1385

دعوت عام جبهه ملی ایران، اروپا از هموطنان مقیم اروپا

پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵
هم میهنان شریف مقیم اروپا،

سالهای مديدی است که فضای فعاليت سياسی چنان مسموم و تيره شده که قدرت بينش صحيح را از فعالان سياسی صلب کرده است . در حالی که سوء تدبیر دولتمردان جمهوری اسلامی، آب به آسیاب دشمنان خارجی کشور ریخته و کشور را در آستانه عظیم ترین آسیبها قرار داده، فعاليتهای سياسی خارج از کشور بطور عامدانه یا از سر غفلت مسيری غير مردمی پيدا کرده و هر روز فاصله فعالان سياسی خارج از کشور از بطن جامعه ايران ، بيشتر می شود.
از منظر جبهه ملی ايران ( اروپا ) چالشهای سياسی روز را می توان به سه گروه کلی زير تقسيم کرد :
• در داخل کشور: قبضه قدرت توسط تمامیت خواهان، فضای نقد و مشارکت ملی را محدود کرده است .
• در عرصه جهانی: قبضه قدرت توسط محافظه کاران جدید (نئوکنسرواتیوها( در آمریکا و نظرات تند و افراطی آنها در مقابله با کشورهای خارج از حوزه نفوذ آمریکا، از یک سو خطر روز افزون حمله نظامی را ایحاد کرده و از سوی دیگر به فتنه افکنی در استانهای مرزی منجر شده است .
• در خارج از کشور: غلبه جریانات ضد ملی و ارتجاعی، به درون ستیزی و رکود اپوزیسیون منجر شده است . جبهه ملی ایران در اروپا با هدف عبور از این فضاي مسموم، یاری تمام ایران دوستان و آزادیخواهان ملی را طلب می کند.
جبهه ملی ایران (اروپا)، خود را مولود فضای برون مرز نمی داند. اين تشکل با آن که شاخه ای از درخت تنومند جبهه ملی ایران است و ریشه در خاک پاک ایران دارد، به علت رها بودن از فضای اختناق درون مرزی، می تواند آزادانه نظریات خود را بیان کند. ما مسئولیت بیانیه ها و نظریات دموکراتیک و جمعي خود را مستقلاً به دوش می گیریم و اعلام می داریم که یاران ما در ایران مسئول افکار و اعمال ما نیستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حرف ما نه از جنس شعارهای نخ نمای افراطی، نه از جنس تمکین و توجیه نهادهای غیر مردمی در ایران و نه از جنس خود باختگی و تسلیم در برابر قدرتهای غربی است. جبهه ملی ایران از جنس مردم ایران است، به عقايد مردم احترام می گذارد و حقانیت خود را تنها مرهون مردم ایران می داند.

هموطنان،
امروز ایران عزیز ما از یکسو با خودکامگان ضد ملی در نبرد است واز سوئی دیگر با خودفروختگان واربابان آنها. در چنین شرایط خطیری که حساسیت زمان ومخاطره آمیزبودن زمانه، هرایرانی را به خود می خواندکه با هشیاری به آینده میهن و استقلال و آزادی این سرزمین بیاندیشد و در این عرصه تلاش نماید. امروز، انفعال دیگر یک گزینه نمی باشد. با پيوستن به صفوف جبهه ملی، با وحدت و همدلی، حقوق حقه خود را در سطح ملی و بین المللی مطالبه کنید.

جبهه ملی ایران، اروپا
ایمیل: vahdatmelli@gmail.com
فاکس: 0031847537469

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دعوت عام جبهه ملی ایران، اروپا از هموطنان مقیم اروپا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016