دوشنبه 29 اسفند 1384

دموکراسی را نمی توان با پول خرید، جبهه ملی ایران در آمریکا

پیشنهاد اختصاص یک بودجه 85 میلیون دلاری از طرف دولت بوش به کنگره آ مریکا برای «توسعه دموکراسی در ایران» از طریق تقویت گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی، به موازات گزارش های مربوط به احتمال حمله نظامی آمریکا و اسراییل به ایران برای نابود ساختن تاسیسات اتمی کشور، این روزها در صدر خبرهای سیاسی جهان و در کانون بحث ها و تفسیرهای گوناگونی قرار گرفته است.

جبهه ملی ایران-در آمریکا، به متابعت از اصل حاکمیت ملی همواره بر این اعتقاد بوده و هست که پایان دادن به سلطه استبداد واپسگرای مذهبی در ایران گامی است که باید توسط خود مردم ایران برداشته شود و هرگونه مداخله خارجی به این بهانه در امور کشور ما امری کاملا نارواست و همانگونه که تجربه تاریخ نشان داده، با منافع ملی ما مغایرت تام دارد. طرفه آنکه نگرانی از بابت فقدان دموکراسی در ایران بیش از همه از سوی قدرت هائی ابراز می شود که نیم قرن پیش نخستین حرکت اصیل دموکراسی خواهی را در کشور ما با سازمان دادن. یک کودتای تظامی در نطفه خفه کردند. امروز به گواهی اکثریت صاحبنظران، رژیم ضد ملی و خودکامه ای که از حدود سه دهه قبل به نام ولایت فقیه بر ایران اسیتلا یافته خود پی آمد مستقیم همان مداخله نارواست.

برخی از مفسران با اشاره به اختصاص بودجه 85 میلیون دلاری، به طنز نوشتند که اینک انواع گروه های سیاسی ایرانی برای گرفتن سهم خود از نان شیرینی دموکراسی صف خواهند کشید.

به اعتقاد جبهه ملی ایران-در آمریکا، دموکراسی چیزی نیست که بتوان آن را با پول خرید؛ بلکه باید برآمده از اراده مردم یک کشور باشد. هرچند که حمایت اصولی و معنوی جامعه بین المللی یا تک تک کشورها از جنبش دموکراسی خواهی در ایران اقدامی پسندیده ومطلوب به شمار می رود، اما با اقدامات مداخله جویانه و از جمله توزیع پول میان گروه هائی که خود را مخالف جمهوری اسلامی قلمداد می کنند، تفاوت آشکار دارد.

جبهه ملی ایران در آمریکا در عین استقبال از همدردی و همراهی سیاسی و اخلاقی جامعه بین المللی با مردم ایران در پیکار برای رهایی از یوغ استبداد ولایت فقیه، مخالفت صریح خود را با دریافت کمک مالی توسط گروه های به اصطلاح اپوزیسیون از قدرت های خارجی به نام مبارزه با جمهوری اسلامی اعلام می دارد و آن را مغایر با استقلال سیاسی و شأن ملی ایرانیان می داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و اما در ارتباط با برنامه اتمی، همانگونه که پیش از این نیز از سوی این جبهه اعلام شده، با آنکه بهره گیری مسالمت آمیز از نیروی اتم بی هیچ شبهه ای حق مسلم ملت ایران است، سیاست های پنهانکارانه و اقدامات ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی اساس اعتماد بین المللی را نسبت به این رژیم چنان متزلزل ساخته که هرگونه صلاحیّتی را از آن برای تعقیب چنین برنامهای سلب کرده است.

جبهه ملی ایران –در آمریکا بدینوسیله مراتب نگرانی خود را نسبت به مخاطراتی که به سبب سیاست های نسنجیده و رفتار و گفتار نپخته و نابخردانه سردمداران جمهوری اسلامی در رابطه با موضوع اتم و دیگر مسائل از جمله موجودیت اسراییل و ماجرای «هولوکاست» برای امنیّت مردم ایران و تمامیّت ارضی کشور به وجود آمده ابراز می دارد و همه نیروهای سیاسی علاقه مند به احیای یک ایران آزاد و پیوسته به خانواده ملل را دعوت می کند تا با حرکتی هماهنگ در جهت روشنگری پیرامون این مسائل و تأثیرگذاری در افکار عمومی جهانی، ازبروز این مخاطرات پیشگیری کنند.

جبهه ملی ایران در امریکا

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دموکراسی را نمی توان با پول خرید، جبهه ملی ایران در آمریکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016