سه شنبه 22 فروردین 1385

سال ۱۳۸۵ سال سرنگونی حاکمیت جمهوری اسلامی، اطلاعيه فعالان جبهه ملی ایران در خارج از کشور

FRONT POPULAIRE IRANIEN
BP 15 Marne La vallée cedex 2
FRANCE
FPIranien@hotmail.com


فرا رسیدن سال نو و خجسته نوروز باستانی، یادگار نیاکان پرافتخارمان را به هم‌میهنان عزیز در هر کجا که باشند شادباش می گوئیم. امید و آرزو داریم که سال نو سال پیروزی فضیلت بر پستی، دانش بر جهل، آزادی و امنیت و دموکراسی بر استبداد و تجاوز و زور، برای همه ایرانیان باشد.
در دیدارهای نوروزی از جمله آرزوها یکی هم:" صد سال به از این سالها! " می باشد که در همین راستا جمله:" روز از نو و روزی از نو! " را داریم. فرهنگ پر افتخار و دیرپای ایرانی در همین دو جمله نیز تجلی می یابد. ایرانی آینده ‌نگر است، ایستا و مرتجع نیست، برای آینده‌ای بهتر از گذشته کوشش می کند. در این آینده ‌نگری به گذشته هم با دید انتقادی نظر دارد؛ چرا که بدون نقد گذشته، بدون کمبودها و نقائص رویدادها و پدیده های زندگی گذشته، نمیتوان در جهت برطرف کردن آنها و بهتر‌زندگی‌کردن کوشا بود. با جمله:" روز از نو روزی از نو " میگوید که در دریغ و غم و اندوه برای گذشته فرو نمیرود و به عزا نمی نشیند. با نوروز و از بهار و زایش تازۀ طبیعت نیرو می گیرد تا آیندۀ بهتری را بسازد. ادبیات پربار فارسی و اشعار گویندگان نامدار حوزۀ فرهنگی ایران سرشار از نیروگرفتن از نوروز و بهار و نگاه مثبت به آینده است که با شادی و سرور و امید، آغاز سال نو و زندگی نو را نوید می دهد.
متأسفانه از انقلاب بزرگ مشروطیت تا به امروز ما ملت با همه کوشش‌هائی که کرده‌ایم، کمتر به آرزوی خود رسیده‌ایم. دوران هرچند کوتاه محمدعلی شاه و بعد پنجاه و هفت سال سلطه پهلوی‌ها و بالاخره حاکمیت ضد ایرانی و ضدبشری جمهوری ولایت فقیه مانع از آن گردیده است که ما ملت با شادی و کامیابی شاهد روز و روزگار بهتری باشیم. سال ۱۳۸۵ هم میرود که با خرابکاری‌های حاکمیت فاسد و جاهل و بی‌شعور سالی بس بحرانی گردد. اما ما ملت در طول بیش از یک قرن از مشروطیت به این سو نشان داده‌ایم که به آرزوهای خود گام به گام خواهیم رسید. این پدران میهن‌دوست و آزادی‌خواه ما بودند که از جان و دل و با فداکاری‌های خود و برای آینده‌ای بهتر کوشیدند تا محمدعلی شاه را از اریکه قدرت به زیر کشیدند و از ایران بیرونش فرستادند. این مردم ما بودند که با رهبری مصدق بزرگ در انقلاب بزرگ ملی‌شدن نفت در سی‌ام تیرماه ۱۳۳۱ مصدق ‌شان را باردیگر به قدرت رساندند و ریشه استعمار سخت‌جان انگلیس را از ایران برکندند. این ملت ایران بود که با شعار " استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی " رژیم ضدبشری ساواک آریامهری را واژگون کرد و محمدرضاشاه را نیز به زباله‌دان تاریخ فرستاد. و این ما مردم هستیم که برای دستیابی به آینده‌ای بهتر، نظام ضدایرانی و ضدانسانی و فاسد و دزد و جاهل آخوندی را سرنگون خواهیم کرد و برای خود و نسل‌های آینده ایرانی، کشوری آزاد و آباد خواهیم ساخت که در آن قانون و انسانیت و آزادی و امنیت و رفاه و آسایش حکمفرما خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر شرائط امروز حاکم بر کشور ما در مقایسه با دوران ناصرالدین شاهی تفاوت چندانی نکرده است، اما این مردم امروز ایران دیگر مرد و زن دوران مشروطیت و حتی سال ۱۳۵۷ نیستند. زن و مرد، بویژه زنان و جوانان ایران امروز با برخورداری از دانش وسیع از ایران و جهان در داخل و خارج از کشور، امروز نه دیگر به دنبال آخوند و ملا و دین و مذهب میروند و نه گرد رهبر و سرباز و نیزه و تفنگ میگردند؛ سطح اطلاع و خواست ملت ما برای استقرار حاکمیت ملی و تحقق حکومت قانون و آزادی و دموکراسی تا به آن حد جهانگیر شده است که دولت‌های دیگر بگونه‌ای رسمی حساب حاکمیت جمهوری اسلامی را از حساب توده‌های عظیم مردم ایران جدا میدانند و با احترام از حقوق حقه ملت ما یاد میکنند. باشد که در این رهگذر کشور ما از گزند نابخردی و عصبیت مشتی دیوانه جاهل که در ایران بر اریکه قدرت نشسته‌اند در سال نو مصون بماند و اینان نیز به همت مرد و زن میهن‌پرست ایرانی هرچه زودتر به زباله‌دان تاریخ فرستاده شوند.
به امید آنروز!
سال نو مبارک باد!
فعالان جبهه ملی ایران در خارج از کشور
دکتر علی راسخ افشار ـ دکتر پرویز داورپناه ـ دکتر فرهنگ قاسمی

Copyright: gooya.com 2016