شنبه 16 اردیبهشت 1385

جشنواره فرهنگي دانشجويي دانشگاه سهند تبريز با دخالت يك تشكل دانشجويي شبه نظامي به خشونت گراييد، راديو فردا

راديو فردا:جشنواره دانشجویی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با به صحنه وارد شدن گروه شبه نظامی دانشجویی به خشونت کشیده شد و نیمه تمام پایان یافت.
پیمان پاک مهر روزنامه نگار در تبریز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: چند عضو تشکل شبه نظامی در این مراسم مانع از اجرای برنامه توسط یک دانشجوی دختر شدند و رهبر این تشکل شبه نظامی با قطع بلندگوها مراسم را در هم زد و فریاد می زد «زور داریم انجامی می دهیم اگر شما هم زور دارید انجام دهید».
دانشجویان معترض اقدام به پرتاب صندلی ها کرده و مراسم را به پایان رساندند. تشکل شبه نظامی در دانشگاه سهند هستند و خودشان هم دانشجو هستند و از خارج دانشگاه نیامده بودند.

مریم منظوری (رادیو فردا): جشنواره دانشجویی که قرار بود در روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شود، با به صحنه وارد شدن برخی نیروهای تندرو به خشونت کشیده شد و در هردو روز نیمه تمام پایان یافت. مجوز جشنواره از سوی شورای فرهنگی دانشگاه صادر شده بود. پیمان پاک مهر روزنامه نگار در تبریز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
پیمان پاک مهر: درگیری از زمانی آغاز شد که چند عضو تشکل شبه نظامی در این مراسم مانع از اجرای برنامه توسط یک دانشجوی دختر شدند و رهبر این تشکل شبه نظامی با قطع بلندگوها مراسم را به هم زد و فریاد می زد «زور داریم انجامی می دهیم اگر شما هم زور دارید انجام دهید». در روز دوم جشنواره یک دختر دانشجو برای نواختن تار روی صحنه رفت که اعضای این تشکل شبه نظامی هم برای بار دوم بلندگوها را قطع کردند. دانشجویان هم از پشت تریبون اعلام کردند که ترجیح می دهیم جشنواره را تعطیل کنیم تا مورد تحقیر وتوهین قرار نگیریم.
م. م: آنگونه که پیمان پاک مهر در تبریز می گوید پس از آن دانشجویان در اعتراض به آنچه که آنرا تحقیر وتوهین توسط نیروهای شبه نظامی نامیدند، اقدام به پرتاب صندلی ها کرده و مراسم را به پایان رساندند.
پیمان پاک مهر: البته دانشجویان در این مراسم اعلام کردند که قصد دارند در روزهای آینده (شنبه) تجمع اعتراضی بزرگتری را در دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار کنند.
م.م: این روزنامه نگار تبریزی درباره نیروهایی که مراسم دانشجویی را به درگیری کشاندند، گفت:
پیمان پاک مهر: تشکل شبه نظامی در دانشگاه سهند هستند و خودشان هم دانشجو هستند و از خارج دانشگاه نیامده بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

م. م: در پایان از پیمان پاک مهر می پرسم آیا مسولان دانشگاه سهند تاکنون واکنشی به این مساله داشتند یا خیر.
پیمان پاک مهر: تا این لحظه مسولان دانشگاه صنعتي دانشگاه سهند تبريز واکنشی نسبت به این موضوع از خودشان نشان نداده اند، فقط گفته می شود رهبر این تشکل شبه نظامی دانشجویی مرتبا با مسولان دانشگاه بصورت تلفنی در ارتباط بود و مسولان هم دستور رهبر تشکل شبه نظامی دانشگاه سهند را اطاعت می کنند و مانع از اجرای مراسم و همچینین مانع از اجرای بخش نواختن تار توسط دختر دانشجو می شوند.

Copyright: gooya.com 2016