شنبه 16 اردیبهشت 1385

آصفی: بيانيه‌هاي اعتراض‌آميز اروپا عليه حکم اعدام در ايران دخالت در امور داخلی ماست، ايرنا

آصفي: موضعگيري اروپا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران غيرمنطقي است
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۲/۱۶‬

داخلي. سياسي. آصفي. اروپا
"حميدرضا آصفي" سخنگوي وزارت امور خارجه ايران روز شنبه موضعگيري "غيرمنطقي و نامناسب" اتحاديه اروپا در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران را رد كرد.

وي گفت: در قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام بر اساس موازين شرعي و منطبق با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي براي شديدترين جرايم پيش بيني شده لذا مجازات يادشده در مورد محكومين به جرايم شديد مصرح در قانون، ساري و جاري است.

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران افزود: بر همين اساس حكم اعدام در خصوص افراد مذكور در بيانيه اتحاديه اروپا، مطابق با قوانين و مقررات مربوط و پس از طي مراحل قانوني شامل انجام محاكمه، صدور حكم، رسيدگي در دادگاه تجديدنظر و نهايتا در ديوان عالي كشور صادر و به مرحله اجرا در آمده است.

آصفي گفت: صدور بيانيه‌هاي اعتراض‌آميز نسبت به اجراي احكام قانوني در كشورها و به ويژه كشورهاي اسلامي دخالت آشكار در امور داخلي و فرآيند قضايي آنها بوده و غيرقابل قبول است.

وي افزود: ايران عميقا نگران موارد متعدد نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در كشورهاي مختلف اروپايي است و به ويژه نسبت به وخامت وضعيت بدرفتاري، ضرب و شتم و نقض حقوق افراد متعلق به اقليتهاي ديني و نژادي و همچنين وجود بازداشتگاههاي مخفي و انجام شكنجه در خاك اروپا اظهار نگراني و تاسف شديد مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"وضعيت رو به تزايد نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه‌ستيزي، اسلام‌ستيزي و برخورد نامناسب با مهاجران و اقليتها در اروپا هشداردهنده و مستلزم اتخاذ اقدامات فوري است."

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: سوء‌استفاده از حق آزادي بيان و عقيده در توهين به مذهب و مقدسات مذهبي و بي‌عملي مقامات اروپايي در قبال اين رويه خطرناك و خلاف عرف و مقررات بين‌المللي مورد نكوهش و انزجار جهاني است.

Copyright: gooya.com 2016