شنبه 23 اردیبهشت 1385

محمدعلی دادخواه: تقاضای عفو ولی الله فیض مهدوی تسلیم مقام های قضایی شد، راديو فردا

درحالیکه فعالان سیاسی و برخی محافل حقوق بشری ابراز نگرانی می کنند که ولی الله فیض مهدوی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد، وکیلان او می گویند با درخواست عفو آقای مهدوی قرار است مسولان قوه قضائیه در این حکم تجدید نظر کنند. محمدعلی دادخواه یکی از وکلای مدافع او در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: حکم اعدام تایید شده بود و به ایشان هم ابلاغ شده بود اما در حکم نوشته بود که درصورتی که متهم تقاضای عفو کند صراحتا به شعبه 26 اعلام بشود. ما هم به اجرای احکام و هم شعبه 26 اعلام کردیم که متهم تقاضای عفودارد. آقای دادخواه درمورد ابراز نگرانی ها در خارج از کشور می گوید به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که یک جوان بیست و چند ساله با وجود اینکه مجاری قانونی را طی کرده اعدام شود.
امير مصدق کاتوزيان (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:13 mins ]

درحالیکه فعالان سیاسی و برخی محافل حقوق بشری ابراز نگرانی می کنند که ولی الله فیض مهدوی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد، وکیلان او می گویند با درخواست عفو آقای مهدوی قرار است مسولان قوه قضائیه در این حکم تجدید نظر کنند. محمدعلی دادخواه یکی از وکلای مدافع او در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
محمدعلی دادخواه: حکم اعدام تایید شده بود و به ایشان هم ابلاغ شده بود اما در حکم نوشته بود که درصورتی که متهم تقاضای عفو کند صراحتا به شعبه 26 اعلام بشود. ما هم به اجرای احکام و هم شعبه 26 اعلام کردیم که متهم تقاضای عفودارد و قاعدتا در این حکم تجدید نظر شده و قاعدتا اجرا نخواهد شد.
امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): عده ای در خارج از کشور می گویند مرتبطینی با آقای ولی الله فیض مهدوی در تماس اند می گویند این اعدام قرار است چهار روز دیگر 26 اردیبهشت انجام گیرد.
محمدعلی دادخواه: بنا به آنچه ذیل احکام نوشته بود ما مبادرت به تقاضای عفو کردیم و قاعده اینست که حکم اجرا نشود. حتما در اعدام ایشان تجدید نظر انجام خواهد گرفت.
ا.م.ک: اگر اینطور است پس چرا ابراز نگرانی ها در خارج از کشور می شود در مورد اینکه ممکن است اعدام شود؟
محمدعلی دادخواه: عین نوشته اجرای احکام در دست من است که در آن ذکر شده است که درصورتی که متهم تقاضای عفو دارد اعلام بشود و آن رونوشتی که ما تقاضای عفو را به مراجع قضائی داشتیم در دست منست. این تعارض به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که یک جوان بیست و چند ساله با وجود اینکه مجاری قانونی را طی کرده اعدام شود.
ا.م.ک: سازمان مجاهدین خلق عنوان می کند که ایشان به خاطر اتهام به عضویت در آن سازمان محکوم شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمدعلی دادخواه: ورقه ای اجرای احکام صادر کرده مذکور است که ایشان اتهامشان اینست که در این سازمان عضو بوده.
ا.م. ک: اتهامش بطور مشخص چیست؟
محمدعلی دادخواه: بطور مشخص اتهامش اقدام علیه امنیت کشور است و یکی از موارد هم عضویت در این سازمان است.
ا.م.ک: با ایشان ملاقاتی هم داشتید؟
محمدعلی دادخواه: متاسفانه اجازه ملاقات ندادند. من ناچار بودم تنها از طریق تلفن با ایشان مذاکره کنم. اما وکالت نامه را خود ایشان در زندان امضاکردند وبرای من فرستادند.
ا.م.ک: از کجا مطمئن هستید که ایشان اعدام نمی شود.
محمدعلی دادخواه: ما موازین خاص شرعی و قانونی و عرفی داریم. وقتی که دستگاه قضایی یک قول می دهد باید به آن پایبند باشد. از نظر حقوق جهانی نیز ما پایبندی به قول را یک قاعده می دانیم. اعتبار ندارد که یک قاضی یا دستگاه قضایی موردی را اعلام کند و بعد از آن عدول کند.

Copyright: gooya.com 2016