شنبه 23 اردیبهشت 1385

كانون مدافعان حقوق بشر نسبت به بازداشت جهانبگلو و برخورد با فعالان دانشجويي اظهار نگراني كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانون مدافعان حقوق بشر در جلسه صبح امروز خود نسبت به بازداشت و نحوه نگهداري رامين جهانبگلو، برخورد با فعالان دانشجويي و ممانعت از ادامه تحصيل آنها و اقدام شهرداري اصفهان در قطع درختان چارباغ اين شهرستان اظهار نگراني كرد.

نرگس محمدي، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به جلسه صبح امروز كانون مدافعان حقوق بشر گفت: در اين جلسه موضوع بازداشت و نحوه نگهداري رامين جهانبگلو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا بازداشت و انتساب اتهام جاسوسي به وي را بي‌‏پايه و اساس دانستند.
وي افزود: كانون مدافعان حقوق بشر نگراني خود را از بازداشت جهانبگلو و وضعيت نگهداري وي به دليل اينكه هيچ اطلاعي از وي در دست نيست، ابراز مي‌‏دارد.
محمدي با بيان اينكه كانون مدافعان حقوق بشر در اين جلسه، سياست‌‏هايي مبني بر كنترل فعالان دانشجويي از طريق محروميت از ادامه تحصيل و اخراج آنها از دانشگاه‌‏ها را خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول قانون اساسي دانست، گفت: طبق ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر هر فرد حق ادامه تحصيل دارد و ممانعت از ادامه تحصيل وي علاوه بر اينكه خلاف موازين حقوق بشر است، با قانون اساسي نيز مغايرت دارد.
سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اخراج پيمان عارف و محمد دردكشان از دانشگاه و ممانعت از ادامه تحصيل مهدي اميني‌‏زاده و بهنام اميني از فعالان جنبش دانشجويي، گفت: اين اقدامات موجي از نگراني را در بين جامعه دانشجويي ايجاد كرده است، بر همين اساس كانون مدافعان حقوق بشر خواستار اصلاح اين موارد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي همچنين با اشاره به اقدام شهرداري اصفهان در قطع درختان چارباغ اصفهان براي عبور مترو از زير اين بناي تاريخي، گفت: كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اظهار نگراني از اين اقدام شهرداري اصفهان، در بيانيه‌‏اي به توضيح اين اقدام خلاف قانون مي‌‏پردازد.

Copyright: gooya.com 2016