دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان پيرامون اغتشاشات بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات در جلسه سخنراني موسوي خوييني

به نام خدا

شهرآشوبان خيال پرداز

بار ديگر شهر آشوبان خيال پرداز با برخورداري از حاشيه امنيتي ويژه هميشگي شان، خاستگاه فرهنگ و دانش را مورد تاخت و تاز قرار دادند. فرصت طلبان عافيت جو که در راه منافع عقيم خود، چون حرف تازه اي براي گفتن ندارند؛ با فرياد و اغتشاش، نام ديگري را فداي نان خويش مي نمايند. شب پره هاي اغتشاش گر که بر هيچ مي پيچند و گمان باطل دارند که مي توانند با قطع برق، روشنايي را از ديگران دريغ دارند.

اينان با اعتقاد به اصالت قدرت، سرمست از پيروزي پوشاليشان بر جنازه مثله شده فرهنگ چنان مي رقصند که گويي هيچ نيازي به پاسخگويي در پيشگاه ملت و قانون ندارند. گويا اغتشاش، آشوب و بر هم زدن نظم عمومي براي اينان نه تنها جرم نيست که حفظ ارزشهاست! خاطيان خاطر آسوده از عدم هر گونه مجازاتي هرچند اندک، پيراهن عثمان علم کرده و ضابطين حفظ نظم در دانشگاه س و ب جاي متهم و شاکي را معکوس مي بينند. مرسوم است که در اينگونه حوادث براي حفظ شأن خاطيان شاکي (نورچشميان) و نيز پرده پوشي عده اي بي گناه را به مسلخ قربانگاه مي برند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در جايي که ورود به کوي اساتيد به سختي انجام مي گيرد، راهپيمايي ده ها نفره اغتشاشگران از محل مجتمع اساتيد به راحتي هر چه تمام تر امکان پذير است و در تجمع غير قانوني براي ارعاب ميهمان دانشگاه ( موسوي خوييني )، بخشي از مسئولين براي دلداري دادن به شهر آشوبان از هيچ اقدامي دريغ نمي ورزند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان ضمن اعلام حمايت از انجمن اسلامي دانشکده اقتصاد، حق خود مي داند در صورتي که مامورين به قانون خلاف وظيفه عقلي – اخلاقي خويش عمل نمايند، با شفاف سازي و طرح مسائل با شما دانشجويان عزيز در پي احقاق حقوق دانشجويان بي گناه برآيد.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

Copyright: gooya.com 2016